fbpx
skip to Main Content
Prof. Michael Schulte
VANT PRIS: Professor Michael Schulte er tildelt Sørlandets Kompetansefonds forskningspris. Foto: UiA.

Kulturnytt

Vi letter på sløret om hva som foregår i kulturlivet i storkommunen.

 

Fylkeskulturprisen til Punkt

Fylkeskulturprisen fra Vest-Agder fylkeskommune for 2019 går til Punktfestivalen ved kunstneriske ledere Jan Bang og Erik Honoré. Fylkeskulturprisen består av 50.000 kroner, samt et kunstverk signert Gro Suvatne, fra en spesialbestilt serie fra 2015. Punktfestivalen hadde 15-årsjubileum i 2019. Den ble allerede i åpningsåret kåret til “This year`s most innovative festival” av BBC Music Magazine.

Tilrettelagt friluftsliv

Fritidsetaten i Kristiansand kommune er med i et prosjekt om å tilrettelegge friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelse. Prosjektet er et samarbeid med DNT Sør, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Midt-Agder friluftsråd. Turene arrangeres en gang i måneden.

– Vi håper å nå alle som til vanlig ikke får benyttet seg like mye av friluftstilbud. Vi ønsker blant annet å tilrettelegge slik at det er mulig for rullestolbrukere å benytte seg av naturen og få gode opplevelser knyttet til dette, forteller fagleder, Hilde Lilja.

Kunstnerstipend tildelt

Kristiansand kommunes kunstnerstipend for 2019 tildeles cellist Mathias S. Pearson, gitarist Nicolai Gill Johannessen, forfatter og redaktør Maja Hagen Torjussen og billedkunstner Jan Freuchen. I år mottok kulturstyret 25 søknader om kunstnerstipend. Kulturstyrets innstillingsjury, bestående av kulturstyreleder Terje Næss, nestleder Kristin Wallevik og kulturdirektør Stein Tore Sorthe, vurderte søknadene i henhold til vedtatte retningslinjer. Kulturstyret vedtok den 25. september å tildele fire kunstnerstipend innen en ramme på totalt kr 270 000. Overrekkelsen fant sted i begynnelsen av november.

Språkforsker prisbelønnet

Professor Michael Schulte har mottatt Sørlandets Kompetansefonds forskningspris 2019. Han tolker runesteiner og forsker på gammelnorsk og urnordisk, en del av vår identitet.

– Sørlandets Forskningspris 2019 betyr mye for meg som dedikert forsker, for min motivasjon og min forskerglede videre. Den viser at forskningen min har en samfunnsmessig relevans, ikke minst her i Agder, sier han.

I 2014 mottok han også den nasjonale Nansen-prisen for fremragende forskning. Prisen deles ut av Agder Vitenskapsakademi og er finansiert av Sørlandets Kompetansefond.

– Jeg forsker på noe av vår identitet, gammelnorsk og urnordisk. I en tid hvor vi står i fare for å skjære ned den historiske dimensjonen i samfunnet, og dermed risikerer å miste eller manipulere kulturelt historisk minne, er denne type historisk språk- og kulturforskning viktig, sier han.

Afrikansk kulturdag

Det var afrikansk kulturfest i Vågsbygd kulturhus lørdag den 9. november. Da kunne afrikanere som er nye i landet komme og lære om hvordan saker og ting fungerer i Norge, og vise frem egne kulturuttrykk. Her var representanter fra ulike etater til stede, slik at man kunne stille spørsmål.

Likestillingskonferanse

Torsdag den 14. november arrangerte Senter for likestilling, en likestillingskonferanse på UiA. Unge, innvandrere, personer med nedsatt funksjonsevne og kvinner i deltidsstillinger etterlyser arbeid. Mange ønsker å bruke arbeidskraften sin, men får ikke lønnet arbeid. I Agder mottar 1/3 av den voksne befolkningen trygd.

– Dette er en alvorlig situasjon. Arbeid er grunnleggende viktig for den enkelte og for samfunnet. Arbeid er ikke minst viktig sett i lys av likestilling og inkludering, forteller arrangøren.

På konferansen ble det drøftet hva man kan gjøre med situasjonen.

Back To Top