fbpx
Annonse:
Patricio Silva
ØNSKER VELKOMMEN TIL DEBATT: Patricio Silva ved Latin-Amerikagruppene ønsker velkommen til folkemøte og debatt ved Café Mestizo i kveld.

– Virkeligheten i Chile er en annen

Det chilenske folket krever endringer i det politiske systemet. Media vil gjerne ha det til at folket demonstrerer mot høye strømpriser og lave lønninger. Virkeligheten er en annen, mener Latin-Amerikagruppene. I kveld blir det folkemøte og debatt i Kristiansand.

 

– De ønsker en ny grunnlov. Det sies at det chilenske styresettet er det best fungerende demokratiet i Latin-Amerika, men fra vår side, som har kjempet mot diktaturet, er påstanden bare tull. Man kan ikke basere et demokrati på en grunnlov som ble laget for diktaturet, og på et valgsystem som ikke er demokratisk.

Norge bidrar
Patricio Silva eier og driver Café Mestizo i Kristiansand og sitter i Latin-Amerikagruppenes styre. Han kjenner store deler av det chilenske miljøet i Kristiansand, Agder og forbi. Han er forbanna på de store, norske selskaper som har tjent mye på at det korrupte styresettet overholdes. Den 18. oktober begynte demonstrasjonene i Chile, som har eskalert i omfang og alvor.

– I Norge overholder selskapene alle lover og regler, men i Chile kan de kjøpe seg innflytelse slik at lover endres for å imøtekomme deres interesser. I Chile kan alle politikere kjøpes. Alle har sin pris, mener Silva.

Arbeidere dør
I Chile er det mange som jobber med for eksempel laks. Arbeidsvilkårene deres er elendig, og det er en av grunnene til at utenlandske selskaper tjener grovt på å legge deler av produksjonen dit.

– Hver uke dør arbeidere som følge av helsefarlige arbeidsforhold, men ingen snakker om det. En arbeider fra eller til, spiller ingen rolle for dem. Det er penga som rår, raser Silva.

Chile er det eneste landet som har privatisert hele kysten. Markedet er fordelt mellom syv mektige familier, som deler alt liv i havet. For mange år siden var det beboerne langs den lange kysten som forvaltet det som havet ga dem.

– Veldig mange familier drev fiske og solgte fangsten fra egen bod. Det var deres kultur, og hele deres livsgrunnlag. Nå har de ingen sjangs fordi de er blitt bortregulert.

David mot Goliat
Det er det største selskapene som tar alt. Det er David mot Goliat. De tar ikke bare jobbene fra folk men raserer havet.

– Mange typer fisk og skalldyr er i ferd med å forsvinne. Chile er også det første landet i verden som privatiserte alle elvene. Norske Statkraft er med på å bygge kraftverk i urbefolkningens territorium. Da finansierer de samtidig det korrupte systemet.

Folket ønsker å få konsitusjonen endret og de ønsker å delta i prosessen. Hver dag er det demonstrasjoner over hele landet. For noen uker siden var det nærmere 1,5 millioner mennesker som protesterte i Santiago.

– Folket ønsker å bli tatt på alvor når den nye grunnloven skal lages fordi det har ikke skjedd noe på 30 år. Vi har et enormt klasseskille hvor politikerne er eliten, og de som tjener millioner vil ikke tre av frivillig. De må bare innse at løpet deres er kjørt.

Internasjonalt press
Internasjonalt press fra politisk hold hjelper, bedyrer ildsjelen.

– Vi ser at internasjonal medieomtale har gjort at presidenten har måttet avlyse viktige møter, så det er veldig viktig at det snakkes om. Problemet er at demonstrantene blir svartmalt som kriminelle i media. I supermarkedet som ble brent, fant man mennesker som hadde blitt skutt. De var altså død før de ble plassert der, i følge obduksjonslegen, som mistet jobben sin fordi hun avslørte komplottet.

Opprørene fortsetter. Demonstrantener blir skutt på og voldtatt i fangenskap.

– Det er helt sykt hva som foregår i Chile nå, og det kommer ikke ordentlig frem i media fordi det er store økonomiske interesser som står på spill. Presidenten kaster bensin på bålet med løgner.

Folkemøte i kveld
I kveld klokka seks, blir det et møte mellom SV, Rødt, Café Mestizo og Latin-Amerikagruppene ved Café Mestizo på jernbanestasjonen i Kristiansand for å snakke om det som skjer i Sør-Amerika. Da blir det videokonferanse med tre personer fra Chile, som står midt oppi konflikten. Alle som vil lytte og lære, eller komme med innspill, er velkommen.

– De som best kan si noe om situasjonen er de som er der; Førstelinjen. Det er viktig å høre hva det er som holder dem der. De gjør en veldig viktig innsats.