fbpx
Annonse:
- Prosjektet Sone & Some (Sosiale Nettverk Og Sosiale Medier) Skal Gjennom En Rekke Ulike Virkemidler Bidra Til å Bedre Barn Og Unges Psykiske Helse, Hvor Det Etableres Gode Og Trygge Møteplasser, Sier Gro Anita Kåsa Poulsen.
- Prosjektet Sone & Some (Sosiale nettverk og sosiale medier) skal gjennom en rekke ulike virkemidler bidra til å bedre barn og unges psykiske helse, hvor det etableres gode og trygge møteplasser, sier Gro Anita Kåsa Poulsen.

Et folkehelseprogram av stor betydning

Folkehelsearbeidet har entret den sosiale arenaen, også på sosiale medier.

– Prosjektet har som målsetting å bedre barn og unges psykiske helse. Vi tror et fokus på å skape gode og trygge møteplasser for barn og unge er viktig, og ønsker å skape lokale tiltak for å imøtekomme dette, forteller Gro Anita Kåsa Poulsen, kommunikasjonsrådgiver i Blå Kors Kristiansand.

Hun har et hovedansvar for prosjektet «Sosiale nettverk og sosiale medier Sone & SoMe» som er ett av fire prosjekter i Folkehelseprogrammet.

Gro Anita har i over 20 år arbeidet i Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet Sykehus. Hun startet i sin tid som sekretær på Familieklinikken, før veien gikk videre som enhetsleder, og etter hvert kommunikasjonsrådgiver. Her bygde hun blant annet opp og driftet nettsiden Abup.no. Hun jobbet også med Abup Road Records, TV-sendingene Helsestudio1 som sendes på TV Agder, og Abup forlag.

Tiårig satsing
Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke det lokale folkehelsearbeidet. Aust- og Vest-Agder ble valgt ut av Helsedirektoratet til å bli programfylker. Blå Kors Kristiansand er ledende aktør for tiltaket.

– Vi har med oss Midt-Agder Friluftsråd og Abup som hovedsamarbeidspartnere. I tillegg har vi inngått samarbeidsavtaler med syv kommuner; Iveland, Vennesla, Kristiansand, Songdalen, Mandal, Marnardal og Lindesnes, opplyser prosjektelderen.
Det vil være i prosjektets interesse å utvide kommunesamarbeidet ytterligere den gjenstående tiden. Styringsgruppen er forsterket med representasjon fra både Korus sør og Politiet, i tillegg hovedsamarbeidspartnere, representanter fra prosjektkommunene, ungdom og foreldre.

– Det er viktig for oss å ha ungdommens stemme inn i styringsgruppen direkte, da det er de som vet hva som er aktuelt for ungdom i dag.

Islandsmodellen
Hun sier Islandsmodellen var til inspirasjon ved utvikling av prosjektsøknaden. Den har lykkes på flere områder og hadde blant annet fokus på å skape fritidstilbud og økt foreldrenærvær. Det ble f.eks. bygget flere idrettshaller og innført et fritidskort som gjorde det mulig for «alle» barn og ungdom å delta i aktiviteter. Ikke minst var det et felles regelsett i forhold til innetid osv.

– Nå er det kanskje ikke innetidene vi skal fokusere mest på, i prosjektet, men nettopp å skape flere sosiale arenaer hvor ungdom kan møtes etter skoletid eller på kvelden. Foreldreinvolvering blir også et viktig område fremover.

Hovedfokus
Fokus for prosjektet vil være å prøve ut ulike alternativer for å skaffe erfaringer rundt hva som kan fungere. Kommunene har ulike behov og det er viktig at tilbudet tilpasses både den enkelte kommune og ønsker fra ungdommene.

– I utgangspunktet pleier vi å si at prosjektet dreier seg om tre sentrale områder; gruppeaktivitet, arrangementer og sosiale medier.

Noen kommuner er allerede i gang med etablering av grupper. Dette kan være alt fra aktivitetsgrupper til samtalegrupper, men felles for dem er at det er fokus på sosial kompetanse.

En type arrangement kan være en konferanse for ungdom som resulterer i en oppfølgingskonferanse for foreldre noen uker senere. Her vil ungdom få anledning til å fortelle voksne i sin kommune hva de ønsker og har behov for. Politikere i kommunen kan også bli utfordret til å delta her.

Ungdommens stemme
Ungdommens stemme er den aller viktigste i dette prosjektet.

– Vi burde egentlig ikke sette i gang et tiltak uten at ungdom har vært med i samtalen. Vi ønsker å ta på alvor deres mening og vil forsøke å få til lokale samlinger for å hente inn disse stemmene. Det er ikke sikkert alt er realistisk å få til, men i en prosjektperiode kan vi tillate oss litt prøving og feiling, sier Poulsen.

Hun forteller med engasjement om ick-off-leiren som har vært arrangert i en årrekke. Abup startet denne som et prosjekt sammen med Røde Kors for 11 år siden.

Den første ble gjennomført på Knaben med ungdommer primært fra Kristiansand. I løpet av årene er tilbudet utvidet og tilbys nå også for Arendal og Lister-området.

Offisielt samarbeid
Kick off´et fra 2019 er et offisielt samarbeid mellom Abup og Blå Kors Kristiansand, som retter seg mot ungdom med interesse for psykisk helse. Den er et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor kan se ut.
Ungdommene har ytret ønske om mulighet for å treffes mellom leirene, og Blå Kors Ung har lagt til rette for gruppesamlinger for disse. Ungdomsgruppene som er gjennomført her kan være en mal for hvordan prosjektet kan være med å legge til rette for oppstart av grupper til de kommunene som ønsker det fremover.

– Vi ser for oss at vi kan lage en slags verktøykasse som gjør det lettere å starte opp lokalt. Ungdom kan ha stort utbytte av å møte andre ungdommer som er i tilsvarende situasjon som dem selv, og de får ofte mye igjen for å hjelpe hverandre eller bare en erkjennelse om at de ikke er alene om å tenke eller føle som de gjør.

I tillegg vil det være viktig med en sosial ramme rundt gruppene, at det f.eks. tilbys et enkelt måltid.