fbpx
skip to Main Content
Illustrasjonsbilde: www.colourbox.com

Nye regler for hva som følger med boligen ved salg

Fakta:

Eiendomsmegler
Marius Mykland Andreassen
400 56 600/marius@skivikmail.no

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100.

Skivik & Co
Avenyen 3, Sørlandsparken.

 

 

Eiendomsmegler­­­organisasjonene lanserte i fjor den nye «løsørelisten» som sier hva som i utgangspunktet skal følge med en bolig ved salg.

 

Løsøre som taklamper, kjøleskap og gardinstenger skaper fra tid til annen utfordringer for både boligselgere og -kjøpere. Selgerne tror de kan ta med seg noe som kjøperen tror de har kjøpt. Dette skaper problemer og misnøye i salgsprosessen.

Den nye listen over løsøre og tilbehør som gjelder fra 1. januar 2020 forsøker å løse disse problemene. Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatene i fellesskap, og er anbefalt å bruke ved boligsalg gjennom eiendomsmegler.

Særlige endringer for hvitevarer
Den største endringen i den nye løsørelisten gjelder hvitevarer på kjøkkenet. I den tidligere listen står det at hvitevarer på kjøkkenet medfølger et boligkjøp. Dette har vært for eksempel kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin m.m. I den nye listen snus dette prinsippet slik at hvitevarer på kjøkkenet nå ikke medfølger kjøpet med mindre det er særlig omtalt i salgsoppgaven.

Dette er en stor endring i listen, men kanskje ikke så stor endring i praksis. I dag er det vanlig i mange eiendomsmeglingsforetak at man har standardunntak for noen eller alle hvitevarer.

Andre igjen har unntak som sier at bare fastmonterte hvitevarer følger med. Noe som har skapt usikkerhet rundt for eksempel side-ved-side-kjøleskap som er tilkoblet vann og oppvaskmaskiner, og også integrerte hvitevarer. Fra og med 1. januar vil det altså være slik at selgere som vil selge hvitevarer ramser opp det som følger med i salgsoppgaven.

Elbil-lader og smarthus­løsninger skal følge med boligen
Den nye løsørelisten omtaler også fastmonterte elbil-ladere og smarthusløsninger. Disse skal etter den nye listen følge med. Dette er ikke nytt ettersom reglene har vært slik frem til i dag også, men da basert på en tolkning av regelverket om at dette er «fastmontert». Med den nye listen fjernes eventuell tvil.I den nye løsørelisten slås det også fast at solcellepaneler skal følge med boligen ved salg sammen med teknisk infrastruktur. Dette har også vært tilfellet tidligere, men det har ikke stått klart i listen.

Nye punkter i listen
Garderobeskap skal følge med boligen, fastmonterte og løse. Dette står både i den gamle og nye listen, men i den nye listen presiseres det at all innredning også skal følge med, både løst og fastmontert.

Det er i den nye listen dessuten tatt inn et nytt punkt om nøkler. Dette har vært et tema som har skapt en del spørsmål. Den nye listen sier at samtlige nøkler til boligen, boder, garasjeportåpnere m.m.. skal følge med. Det samme gjelder for eksempel hengelåser som benyttes til å låse uteboder og lignende.

Full avtalefrihet om løsøre
Løsørelisten er kun ment som et praktisk utgangspunkt for boligsalg, og beskriver normalsituasjonen for de fleste. Avhendingsloven har bestemmelser om hva som skal følge med en bolig ved salg, men denne loven er over 25 år gammel og ikke tilpasset dagens praksis.

Loven gir selger og kjøper avtalefrihet om hva som skal følge med boligen. Dette betyr at dersom selgeren vil ha med seg ting som står på listen, kan det gjøres unntak fra listen ved å nevne dette i salgsoppgaven, eller rett og slett og fjerne gjenstandene før fotografering og visning.

Det kan alltid være lurt å gå gjennom boligen sammen din eiendomsmegler på forhånd. Du kan da enkelt opplyse om hva du ønsker å ta med deg videre av gjenstander som ellers ville fulgt med boligen. En dreven eiendomsmegler vil også ha god kontroll på hva løsørelisten sier om hver enkelt gjenstand.

Back To Top