fbpx
skip to Main Content
Illustrasjonsbilde: www.Colourbox.com

Advokat- og eiendomsspalten: Dette betyr felleskostnader og fellesgjeld ved kjøp av bolig

Fakta:

Eiendomsmegler
Marius Mykland Andreassen

400 56 600/marius@skivikmail.no

 

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100.

Skivik & Co
Avenyen 3, Sørlandsparken.

Som eiendomsmegler får jeg ofte spørsmål om hva felleskostnader og fellesgjeld innebærer. Det er viktig for deg som boligkjøper å sette seg inn i betydningen av dette, da disse kan påvirke om du får lån eller ikke.

 

Om du finner en leilighet interessant og kunne tenke deg å kjøpe den, men er overrasket over at prisen er lav, er det ekstra viktig å ta en titt på eventuelle felleskostnader og fellesgjeld for å finne ut av hvor attraktiv prisen egentlig er.

Felleskostnader
Ved kjøp av en borettslags­leilighet, betales felleskostnadene til borettslaget. Ved kjøp av en eierseksjonsleilighet, betales felleskostnadene til sameiet, og dersom du kjøper en aksjeleilighet betaler du felleskostnadene til ­aksjelaget. Dersom du er usikker på de forskjellige eierformene, kan du lese min tidligere artikkel om disse. Felleskostnadene er et fast beløp som normalt betales til laget hver måned. Noen betaler felleskostnader hvert kvartal. Felleskostnadene dekker i de fleste tilfeller felles husforsikring, strøm, vedlikehold av bygningen, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, TV og lignende. Dette er faste utgifter laget har tilknyttet fellesarealet, og som beboer deler du ut fra en angitt brøk. Denne brøken baseres som oftest på boligens størrelse.

Dersom laget har fellesgjeld, vil også deler av felleskostnadene gå til å betjene renter og avdrag av gjelden.

Økning av felleskostnader
Flytter du inn i en bolig som snart vil trenge vedlikehold, kan du måtte regne med at felleskostnadene øker. Dette gjelder spesielt i borettslag. Det er generalforsamlingen i laget som beslutter om laget skal pusse opp fasade, skifte tak eller lignende. Dersom laget ikke har oppspart nok egenkapital til å dekke disse kostnadene, vil det være behov for å låne penger i banken for å finansiere deler av rehabiliterings­kostnadene. Dette vil igjen medføre økte felles­kostnader for å dekke lånekostnadene. Det kan også være andre årsaker til at generalforsamlingen beslutter å øke felleskostnadene. Noen lag ønsker for eksempel å sette av til fremtidig vedlikehold for å sike en sunn økonomi for laget.

Dersom eiendomsmegleren har mottatt opplysninger ved et salg at det er planlagte økninger i felleskostnadene, er eiendomsmegleren pålagt å opplyse om dette i salgspapirene.

Fellesgjeld
Fellesgjeld er lagets lån hos en finansinstitusjon, normalt en bank. Andel fellesgjeld er den delen av lagets totale gjeld hver enkelt leilighet står ansvarlig for. Fellesgjelden nedbetales gjennom de fastsatte felleskostnadene. Det er dermed du som eier av boligen som står ansvarlig for din andel av felleslånet. Dersom renten på lagets fellesgjeld stiger, kan dette føre til at felleskostnadene blir høyere. I salgspapirene fremkommer det nærmere informasjon om lånet som er tatt opp, for eksempel hvis det er inngått fastrenteavtale eller avdragsfrie perioder.

Det er også viktig å huske på at fellesgjelden teller inn i «fem ganger inntekt»-regelen. Boligens andel fellesgjeld blir din når du kjøper den. Bankene tar derfor med fellesgjeld, studielån, billån o.l. når de ser hvor mye du kan låne. Når du igjen selger boligen, vil ny eier også overta din del av fellesgjelden.

Individuell nedbetaling
Hvis du ikke skulle ønske å kjøpe en bolig med fellesgjeld tilbyr noen lag individuell nedbetaling av lånet, en såkalt IN-ordning. Det forutsetter at du har økonomien for dette og du betaler da kun din andel av fellesgjelden. Dette fører igjen som regel til lavere felles­kostnader i og med at du ikke lengre skal betale på fellesgjelden.

Det finnes regler for hvor mye felles­gjeld som kan legges på en bolig. I tillegg kan det være gunstig å sjekke nærmere om laget er medlem av Borettslagenes sikringsordning. Da er du ikke ansvarlig for naboens ubetalte felleskostnader.

 

Sorry. No data so far.

Back To Top