fbpx
skip to Main Content
RYKENDE FERSK: Boka «Nært-og langt unna» handler om Kristiansand sin nære forbindelse med vennskapsbyen Rajshahi i Bangladesh. Dag Vige viser frem boka i Kristiansand rådhus.

Ukens ildsjel: Rajshahi – nært – og langt unna

Et unikt vennskap ble knyttet i 1979 da Kristiansand og Rajshahi i Bangladesh ble vennskapsbyer. Nå er historien om vennskapsbyene blitt bok.

Nært – og langt unna, er tittelen på boka, og det oppsummerer på mange måter hva historien handler om, tenker Dag Vige som har skrevet boka sammen med Ole Martin Kyllo og Lars Helge Hollerud.

– Nært om vi tenker på det tette samarbeidet mellom de to byene, og langt vekk geografisk, kulturelt og religiøst, påpeker Dag Vige som har vært med i Rajshahi-komiteen siden 2007, de siste årene som leder. Hans Petter Mjølund, venstrepolitiker og skolemann, var komiteens første leder og hadde vervet i 28 år.

– Det er ganske unikt i Norge at en by innleder vennskapssamarbeid med en by i den tredje verden der utfordringene og levesettet er så totalt forskjellig fra det vi opplever hjemme i Norge. Mye av æren for at det kom i stand skyldes innsatsen til Hans Petter, påpeker Dag.

Giverglede
Boka tar for seg historien om da Bangladesh ble selvstendig i 1972 etter en blodig krig som førte til enorme lidelser. Gjennom reportasjer i Fædrelandsvennen berettet journalist Oddvar Munksgaard og fotograf Trygve Skramstad om det de opplevde på nært hold i det nye landet. Det igjen resulterte i en pengeinnsamling blant avisens lesere, og to år senere åpnet et barnehospital i Rajshahi for de innsamlede midler. Åtte år etter at artiklene stod på trykk, i 1979, undertegnet daværende ordfører Paul Otto Johnsen en vennskapsavtale sammen med en ordførerkollega i et utviklingsland. Det var unikt. Siden har det blitt arrangert vennskapsaksjon, «Venner deler», hvert tredje år hvor rundt 50 skoler og barnehager er engasjert. Barn og unge lærer om hverdagen i Rajshahi og samler inn midler til å støtte humanitære prosjekter.

Kreative påfunn
Mye oppfinnsomhet og kreativitet har sett dagens lys gjennom disse aksjonene. Barn og unge har laget kafé, arrangert løp for Rajshahi, jobbet og gitt lønna til aksjonen, ungdommer har musisert på skolens lærerværelse og tatt opp kollekt, og det har vært lotterier og bygdefester.

– Ja, listen er lang, konstaterer lederen. Sist det var aksjon, høsten 2018, resulterte det i 1,7 millioner kroner som kom den fattigste del av befolkningen i Rajshahi til gode. Organisasjonen samarbeider med sju humanitære organisasjoner. To av dem har funksjonshemmede barn som målgruppe. De tilbyr fysioterapi og trening for barn med særskilte behov.

– Fattige foreldre til disse får hjelp til å få jobb. Det kan være snakk om å skaffe en symaskin og gi opplæring, eller å etablere en liten butikk på 4-5 kvadratmeter ute i en landsby. Det er viktig at det kan skje på de lokale sine premisser, derfor har vi et tett samarbeid med alle involverte. På mine årlige besøk i egenskap av å være leder av komiteen, er jeg veldig bevisst på å oppmuntre og gi uttrykk for at vi er helt avhengig av dem for å lykkes, understreker Dag Vige.

 

LANGT KUNSTVERK: 33 meter måler mosaikken som er en gave fra Rajshahi og som har fått plass på veggen på Odderøyahallen. Verket ble gitt som gave i 2009 for å markere 30 år med vennskap. Det gir en fremstilling av Bangladesh sin historie med frigjøringskamp for å bli en selvstendig nasjon, og utviklingen i landet fremover.

 

Kvasidemokrati
Han kan fortelle om et styresett som er ganske ulikt vårt.

– Et kvasidemokrati, vil jeg si, det er et merkelig samfunn. Det er frie valg, men det foregår mye rart i den forbindelse. Når vi er på besøk, blir vi fotfulgt av soldater med gevær, og vi må på forhånd lage et program for besøket som forelegges politiet slik at de vet hvor de har oss til enhver tid. Korrupsjon er også utbredt.

Rajshahikomiteen i Kristiansand har insistert på full åpenhet om rapportering og pengebruk, og internasjonale regnskapsrutiner er innført, samt uavhengig revisor. Vi har gjort alt vi kan for å optimalisere sikkerheten for de midler vi bevilger, understreker Dag.

Komiteen i Kristiansand består av fire politisk valgte og to eksterne bistandskyndige personer. Med et nytt bystyre i nye Kristiansand vil det i løpet av året bli holdt valg på nye til styret.’

– Om jeg blir spurt om å fortsette, så tenker jeg å si ja. Dette er et meningsfylt arbeid der vi ser at mennesker kan hjelpes ut av fattigdom, sier Vige.

Boka, som er trykket i 400 eksemplarer, er til salgs i byhallen og i bokhandlere i byen, og koster 200 kroner. Av dette går 150 kroner til brønnboringsprosjekter i Rajshahi.

Back To Top