fbpx
skip to Main Content
Vise Sykehuset
FJERNET: Skandalelegen jobber ikke lenger ved Sørlandet Sykehus, men burde i følge kolleger aldri ha fått anledning til å jobbe her i utgangspunktet.

– Burde vært stoppet

– Skandalekirurgen som skal ha feiloperert og ikke fulgt prosedyrer, burde aldri vært overført til Kristiansand. Feilen skyldes høyt arbeidspress og mangel på kompetanse, mener en kollega.

 

En lege ved Sørlandet sykehus skal etter rundt 200 operasjoner ha mottatt et antall klager knyttet til feilbehandling. Mannen har i visse tilfeller opptrådt grovt uforsvarlig i tjenesten. Saken ble først omtalt av NRK.

– Det er en grunn til at legen ikke fikk jobbe lenger ved sykehuset i Flekkefjord. Han har samarbeidsproblemer og et altfor stort ego til at han er i stand til å ta til seg kritikk og til å innrømme feil og utilstrekkelige kunnskaper. Det er jo tydelig at han har tatt på seg oppgaver innen felt hvor han ikke har tilstrekkelig med ekspertise.

Feilopererte

Dette sier en ansatt ved Sørlandet Sykehus, som ønsker å være anonym, og som stiller seg uforstående til hvorfor legen ble overført og ikke permittert. Det var kolleger i Kristiansand som rapporterte om feiloperasjoner i Flekkefjord da pasienter begynte å melde fra om ting som ikke stemte.

Manglet utdannelse

Den omstridte legen ble forflyttet fra Flekkefjord sykehus til Kristiansand for ca. et år siden da det kom frem i lyset at han hadde begått en rekke feiloperasjoner. Offisielt skulle legen tilbake til Flekkefjord etter å ha spesialisert seg innen ortopedi. Han skal nemlig ha jobbet i 11 år som overlege i ortopedi, uten å være ortoped.

Markeringsbehov

Etter hva Sørlandsavisen kjenner til, er den omstridte legen ikke norsk, og har dessuten hatt et markeringsbehov.

– Han ville vise seg for kolleger og overordnede. Du kan tenke deg hva som skjer når en lege sier at «dette får jeg til», og så har han for dårlig selvbilde, eventuelt et for stort ego, til å gi beskjed når han innser at han har tatt seg vann over hodet, forteller kollegaen.

I følge NRK skal legen ha forlatt en operasjon og overlatt resten av arbeidet til en gjest som var på besøk fra utlandet, og som ikke hadde noe ansettelsesforhold i Norge.

Stort arbeidspress

Hva som gjør at kirurgen fikk anledning til å fortsette å gjøre grove tjenestefeil, skyldes mangel på kapasitet og tid.

– Det sier noe om arbeidspresset som eksisterer ved sykehuset. Det er overveldende.

Back To Top