fbpx
Annonse:
Snøskuffing På Tak
HOLD RØMINGSVEIER FRI: Brannvesenet advarer mot snø som blokkerer rømingsveier. Foto: Sigbjørn Justnæs

Brannvesenet advarer: Pass opp for nedsnødde rømningsveier

På fjellet er mange hytter og hus fullstending nedsnødd etter de massive mengder snø som har falt den siste tiden. Brannvesenet ber folk sørge for at rømningsveiene er frie for snø, for å ikke risikere at noen brenner inne.

 

Skiføret i Agder er ingenting å klage på denne vinterferien, men slike mengder snø går på brannsikkerheten løs.

– Det er ikke alle som er opptatt av brannforebygging på hytta, selv om samme kravene gjelder i fritidsboliger som i ordinære boliger, forklarer leder for brannforebyggende avdeling Hans Arne Madsen i Kristiansandsregionen brann og redning IKS.

Hovedregelen er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte ut i det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha ytterligere, alternative rømningsveier.

– Man må dessuten fjerne snø fra ventiler og vinduer slik at det kommer luft inn i hytta, presiserer Madsen.

Røykvarslere

Akkurat som hjemme, skal det eksistere minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, i visse tilfeller flere, ettersom kravet er at varslingen skal være hørbar på alle soverom.

– Tidlig varsling kan være alfa omega, og røykvarsleren er derfor det viktigste livreddende brannverntiltaket. For å være trygg på at varsleren fungerer til enhver tid, må man teste den ofte, aller helst hver gang hytta tas i bruk, bedyrer Madsen.

Fare for skred

De kommende dagene på fjellet er det meldt om mer nedbør i kombinasjon med vind, hvilket fører til økt fare for snøskred

Det er også fare knyttet til snøras fra hyttetak, som er spesielt ille dersom rømningsveien blir sperret, sier brannsjef Mikael S. Kristiansen i Setesdal brannvesen IKS. Han oppfordrer hyttefolket til å gjøre en ekstra innsats med snøskuffen, også på taket, for å forebygge ulykker.