fbpx
Annonse:
Presidentvalget
LIKT NORGE: Senator Bernie Sanders vil gjøre det politiske klimaet i USA mer likt Norge og Skandinavia om han blir president. Foto: Jeff Gauthier

Bernie Sanders største problem

LEDER: Hvorfor jeg omtaler en amerikansk senator i regionalavisen? Presidenten i verdens mektigste land og vår største allierte, har en stor innflytelse på oss og resten av verden.

 

USA har innflytelse på vår handel og kultur. De dikterer i stor grad, både direkte og indirekte, hva og hvordan vi konsumerer, samt hvor og hvordan vi reiser utenlands. De påvirker vårt syn på fremmedkulturelle og vår følelse av egenverd. Lenge har de spilt en rolle i hva vi spiser og hvordan vi snakker. «The American dream» lever på mange måter i beste velgående her til lands, ikke minst i Agder.
De har ikke bare innflytelse på vår nasjons militære forsvar gjennom NATO – de er vårt forsvarssystem så lenge vi overlater så mye til dem. Uten dem, ville vi sannsynligvis vært i større grad avhengig av EU, eller vi kunne vært annektert av Russland.

Trumps største trussel

Bernie Sanders er på en måte et produkt av The American Dream. Han er jøden som vokste opp i et fattig innvandrerhjem, i New Yorks ghetto, og som klarte seg mot alle odds. Denne karen ligger godt an til å bli Donald Trumps største trussel. Det får vi vite i månedsskiftet juni/juli, om han blir partiets presidentkandidat.
Nylig kom det frem, i et lekket lydopptak, at Trump fryktet å møte Sanders i presidentdebatten ved forrige presidentvalg. Det kom også frem nylig, at Barack Obama vil støtte Sanders dersom Bernie blir demokratenes presidentkandidat.

Ser til Skandinavia

Bernie Sanders ønsker et mer rettferdig USA, som er mer lik Vest-Europa. Ofte snakker han varmt om Norge og Danmark. Med Sanders ved roret, kan vi få en tryggere, mer stabil og forutsigbar alliert. Vi kan få en mer fredelig verden med mindre krig, konflikt og færre mennesker på flukt. USA kan bli et bedre foregangsland, også når det kommer til det grønne skiftet. Vi kan bygge tettere bånd, basert på gjensidig respekt i stedet for trusler og frykt.

Ubestikkelig

Selv om Bernie Sanders har ført en konsekvent politikk i alle år som politisk aktiv, helt ulikt alle andre som prøver å bli president, er han ikke immun mot kritikk. Selv om han omtaler sine politiske motstykker med respekt, også når han må ta imot feige slag under beltestedet, kan det bli brukt mot ham.
At han velger å ikke akseptere donasjoner fra multinasjonale selskaper, innbyr til tillit, men kan samtidig gjøre at han kommer til kort når det gjelder å møte alle velgerne der de er. Selv om han forener mer enn han splitter, er det mektige folk han ypper til kamp mot.

Det problematiske sosialismebegrepet

Bernie Sanders er en selverklært sosialist, men han er veldig nøye med å presisere at det er demokratisk sosialisme han ønsker, for å markere avstand til kommunismen. Han peker til Skandinavia og de øvrige nordiske landene, og bruker vårt styresett som modell og ideal. Problemet er at vi i Norden lever i et sosialdemokrati, og de fleste av oss definerer oss som sosialdemokrater – ikke soslalister.

Hva har det å si, spør du?

Vel, om vi førte en demokratisk sosialisme, ville vi sannsynligvis ikke anerkjent kapitalisme i samme grad som vi faktisk gjør. Grensene mellom demokratisk sosialisme og sosialdemokrati er uklare, og det kommer an på hvem du spør. For å forenkle, kan vi gjerne kalle demokratisk sosialisme for venstresosialisme, og sosialdemokrati for høyresosialisme.

Bernie Sanders har kanskje sin egen definisjon, men er ikke flink til å plassere skillelinjene for media. Han maler med bred pensel, og det kan straffe seg. Han kunne ha unngått mye kritikk ved å bruke begrepet sosialdemokrati, men ville bare fått høre at USA allerede har et demokrati.

Må spille på medias polarisering

Han trenger å skille seg tydelig ut og spille på medias polarisering. Det er kanskje derfor han snakker om demokratisk sosialisme. Det høres mer revolusjonært ut, og kan være det som bringer ham til Det Hvite Hus. Samtidig kan det fungere som et hinder.
I USA er det nemlig få som har noe forhold til begrepet sosialisme. Så lenge Sanders snakker om demokratisk sosialisme, vil alle som ikke deler hans verdenssyn fokusere på sosialisme-biten og på likhetstrekkene med kommunisme, som nesten ingen amerikanere identifiserer seg med.