fbpx
Annonse:
Portrett
NYVALGT: Malini Sarah Espeland fra Søgne ble nylig valgt inn som leder for NITO Agder. Foto: privat

Søgnejente ny leder for NITO Agder

Malini Sarah Espeland fra Søgne ble valgt inn som avdelingsstyreleder for NITO Agder.

 

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, forkortet NITO, er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad. Organisasjonen har over 91 000 medlemmer på landsbasis.

Sammenslåing

Under årsmøtet i 2018 ble det vedtatt at NITOs avdelinger i Aust-Agder og Vest-Agder skulle slås sammen. Det har siden vært et interimsstyre i et år bestående av to avdelinger. Fra årsskiftet 2019/2020 skal dette være én avdeling, nemlig NITO Agder.

Medlemsfokus

Onsdag 26. februar var det derfor duket til et historisk møte hvor Malini Sarah Espeland fra Søgne ble valgt inn som avdelingsstyreleder. Espeland kommer fra vervet som nestleder for interimsstyret til NITO Agder.

– Det blir spennende å være med på den videre reisen for å forme NITO Agder. Vi har nye styremedlemmer og nye rutiner som må på plass, men også mange spennende muligheter. Agder har alltid hatt fokus på sine medlemmer, og det skal vi fortsette med. Vi er her for medlemmene, både gamle og nye, bedyrer hun.

Vil informere

NITO Agder har nettopp passert 5000 medlemmer, og vokser.
En av hjertesakene til Malini er å få de unge til å bli inspirert av ingeniører og teknologi, til å få informasjon ut til de unge og deres foreldre, om muligheter i yrker og utdanning innen teknologi og ingeniørsfæren.

– Vi må få hele samfunnet til å være oppmerksom på det viktige arbeid ingeniører og teknologer gjør for samfunnet, og at dette må satses på for å sikre en bærekraftig framtid for Agder og samfunnet ellers. Norge trenger ingeniører og teknologer med riktig kompetanse til å møte framtidas behov. Vårt velferdssystem er helt avhengig av likeverdige parter i trepartssamarbeidet. Den norske modellen er ekstremt verdifull for vårt framtidige arbeidsliv og vår velferd, mener den nyvalgte lederen.