fbpx
skip to Main Content
LEASING: Det er både fordeler og ulemper ved å lease bil. Foto: Syda Productions/ Colourbox

Motor Agder: Leasing av bil

Leasing av bil kan være aktuelt for privatpersoner og bedrifter.

Er du blant de mange som vurderer å lease din neste bil? Da er det ganske mye du bør være klar over.

I løpet av de siste årene har privatleasing blitt stadig mer populært. De siste årene er det inngått 30-35.000 leasingavtaler hvert år. Det meste tyder på at denne trenden vil fortsette, og at stadig flere forbrukere vil velge privatleasing fremfor det mer tradisjonelle bilkjøpet. Hva er egentlig en leasingavtale? Hvilke fordeler og ulemper har leasing sammenlignet med et ordinært billån, og hvilke feller er det du bør passe deg for?

Definisjoner
Det er greit å ha klarhet i noen begreper når man snakker om leasing.

Restverdi: Kalles også gjenkjøpspris. Verdien leasingbilen antas å ha etter at leasingperioden er avsluttet. Betales normalt av bilforhandler til leasingselskap etter avsluttet leieperiode.

Startleie: Kalles også kontantandel, engangsbeløp og innskudd. Penger du betaler ved inngåelse av leasingkontrakten. Unormal slitasje: Slitasje og skader på leasingbilen utover det leasingselskapet har definert som normal slitasje. Utløser påkost.

Overkjørte kilometer: Kilometer kjørt i løpet av leasingperioden utover avtalt kjørelengde. Det motsatte av underkjørte kilometer.

Påkost: Penger du betaler for unormal slitasje du har påført bilen i løpet av leasingperioden.
Debitorskifte: Leasingavtalen overføres fra leasingtaker som inngikk avtalen (debitor) til en annen leietaker (ny debitor).

Vedlikeholdsplikt: Plikten leasingtaker har til å ivareta bilen, deriblant ved å gjennomføre service, reparere, vaske og polere. Bruksrett: Retten til å bruke bilen i en gitt periode. Gitt av leasingselskapet, som har eiendomsretten til bilen.

Reversert moms: Leasingselskapene er momspliktige og kan dermed fradragsføre inngående moms i sine regnskaper. Dette er positivt for leasingselskapet. Momsregelverket innebærer imidlertid at fradraget må fordeles over fire år, noe som betyr at leasingselskapet må leie ut bilen i fire år for å få fullt utbytte av momsfradraget. Hvis leieavtalen er kortere enn fire år, f.eks. tre år, må selskapet betale en andel av bilens moms. Denne andelen vil belastes kunden og kalles «reversert moms».

Fordeler
At det er blitt mer populært å lease, kan forklares med en del fordeler.

Forutsigbar annenhåndsverdi innebærer at du slipper å bekymre deg for hvilken pris du får for bilen når den skal selges. Ved leasing flyttes risikoen for en lav annenhåndsverdi vekk fra deg og over på bilforhandleren eller leasingselskapet.

Forutsigbare månedlige kostnader er også en følge av en fastsatt annenhåndsverdi. Ved flytende rente vil imidlertid månedsleien kunne endres ved endret rentenivå. Dette kan eventuelt unngås ved å inngå en fastrenteavtale.

En annen fordel er at man alltid har en relativt ny bil. Ny bil innebærer som regel høy sikkerhet og høy komfort, samt at du er dekket av nybilgaranti i hele leasingperioden.

Ut fra et økonomisk ståsted vil det også kunne være en fordel at man ofte må inn med en lav egenkapital. Privatleasing vil ikke påvirke din totale låneevne. Likviditeten vil ofte være bedre ved leasing fordi ved kjøp vil man måtte finansiere hele bilens verdi. Dette vil selvsagt være avhengig av lånets løpetid, størrelsen på egenkapitalen og startleie.

Leasingselskaper har ofte kampanjer som innebærer en meget fordelaktig rente.
Et viktig moment er at du som privatperson ikke har fradrag for moms. Det har derimot leasingselskapene, noe som innebærer at de i praksis slipper å betale moms når de kjøper bilen. Denne fordelen er grunnen til at mange leasingselskaper kan tilby avtaler som er mer gunstige enn vanlig bilfinansiering.

Ulemper
Det finnes også noen ulemper ved å lease bil.
Når du leaser vil du ikke bygge opp noe egenkapital. Når du lånefinansierer vil du etter nedbetalingsperioden forhåpentligvis sitte igjen med en verdi i bilen du eier.
Når du leaser får du ikke fradrag for rentene i skattemeldingen.
Hvis du påfører leasingbilen skader må du reparere dem. Eier du bilen selv har du valgfrihet i forhold til om og når du vil gjøre dette. Startleien er ikke sikret gjennom forsikring, på samme måte som når du eier bilen selv, og er dekket gjennom kasko. Når du leaser er du bundet for viss periode, ofte tre år. Dersom du av en eller annen grunn må ut av avtalen kan det bli dyrt i form av for eksempel tapt startleie. Eier du bilen selv vil du kunne selge bilen, og på den måten kunne styre tapet eller gevinsten. Når du leaser, binder du deg til å holde deg innenfor en viss kjørelengde. Kjører du mer enn det som er avtalt må du betale en sats pr km. I motsatt fall, ved såkalte underkjørte km, får du ikke tilbakebetalt noe. Eier du bilen selv kan du fritt velge hvor mange km du vil kjøre. Leasingbiler er som regel nye. Det er en kjent sak at nye biler faller fortere i verdi enn brukte biler. Kjøper du bil selv, vil du kunne velge å kjøpe brukt, og derved redusere verdifallet. Her spiller selvsagt andre faktorer som hyppigere reperasjonskostnader på brukte biler inn.

Et siste moment som er verdt å nevne her er at du ikke vil få uttelling for en eventuell høy annenhåndsverdi når du leaser. Ved leasing er det bilforhandler eller leasingselskapet som får glede av den høye salgsverdien.

Kjøpe eller lease?
Her er det ingen fasitsvar da det er mange faktorer som spiller inn. En av de viktigste faktorene er restverdien. Den har en stor betydning for hvor mye leasingavtalen vil koste deg. Jo lavere restverdi som settes, jo større sannsynlighet vil det være for at du taper på å lease. Ingen vet hvor mye en bil vil kunne selges for i bruktmarkedet i fremtiden. Fasit foreligger først når leasingperioden er over, og bilen selges.

En grei løsning ved endt leasingperiode kan være å kjøpe ut bilen til en fremforhandlet pris. Du er eneste bruker av bilen, du kjenner den, og nå er den din.

 

Back To Top