fbpx
skip to Main Content
Illustrasjon

Rondt forbi

Vi holder deg opdpatert på hva som skjer av smått og stort i Kristiansand og omegn.

 

Krangel om ringvei

Politikerne krangler om den nye ringveien rundt Kristiansand som stadig rykker fremover i køen. Lange strekninger i tunnel, en bro over Otra og et kryss på Dalane har gjort at denne 15 kilometer lange ringveien vil komme på 6,3 milliarder kroner. Jan Oddvar Skisland (AP) vil ikke ofre friluftsområder. Veien har vært diskutert siden 2016, men Nye Veier har mandat til å prioritere de veiene som er mest lønnsomme. Derfor ser politikerne på ulike måter å gjøre den mindre kostbar på, som å minimere bruk av tunneler.

Historisk samarbeid

Hennig-Olsen Is lanserer i disse dager en ny iskrem hvor de bruker sjokolade fra Freia. Iskremen kom i stand gjennom et samarbeid med Freia og vil omfatte forskjellige Freia-typer som Oreo, Non Stop, Japp og Daim, inkludert den kjente og kjære melkesjokoladen.

Ekspresstog planlegges

Det britiske selskapet Go-Ahead, som drifter Sørlandsabanen, har i sin avtale med Jernbaneverket, plikt til å videreutvikle togtilbudet fra desember 2020. I følge et høringsbrev sendt ut til de berørte fylkeskommunene, ønsker Go-Ahead å kutte i antallet stopp i «pendlerrutene» på strekningene østover og vestover. Det innebærer at toget ikke vil stoppe på Vegårshei, Gjerstad, Neslandsvatn, Drangedal og Lunde, på vei til Oslo, som gjør at de reisende vil spare 30 minutter i reisetid.

På toget til Stavanger vil man spare 17 minutter ved å ikke stoppe på Nodeland, Audnedal, Snartemo og Gyland. Kuttene gjelder kun det første toget om morgenen, hverdager. Målet er at pendlere skal kunne komme seg til Oslo eller Stavanger før klokka 09:00. De øvrige avgangene vil ikke bli berørt. Bane NOR må ennå ta stilling til saken. Go-Ahead ønsker også å opprette to nye avganger mellom Stavanger og Oslo. En ny ruteplan skal foreligge i september.

Krangel om lesesaler

Mange studenter ser ikke blidt på at UiA bruker 228 000kr på å leie konferanselokaler i Q42, som studentene blir tvunget til å benytte i sammenheng med obligatorisk undervisning. Stridens kjerne er at Q42 drives av meigheten Filadelfia, som ikke anerkjenner homofile samliv eller homofile ledere, og som er kategoriske motstandere av abort. Menigheten står også for andre verdier som ikke er forenelige med de uttalte verdiene som UiA bærer, med hensyn til blant annet kvinners medråderett. Foreløpig har UiA kun sagt at de vil vurdere saken.

Fire felt til Kjevik

Staten har satt av 350 millioner kroner til ny vei fra Kristiansand til Kjevik. I utgangspunktet skulle det gå fire felt til Kjevik, men Samferdselsdepartementet har bedt Statens Vegvesen å nedskalere av budsjetthensyn. MDG er redd for at deler av veien må betales med bompenger og ønsker heller å sette av penger til å gjøre veien tryggere for skolebarn. Videre ønsker de å slå sammen Vestfoldbanen med Sørlandsbanen for å lette på flytrafikken. Den nye veien er ment å gå på sørsiden av rullebanen og i tunnel før Kjevik. Den nye strekningen vil gi tre minutter kortere kjøretid.

«Luksuriøs» sykkelekspressvei

Et samlet byystyre har bestemt at utslippene av klimagasser skal ned. Dermed er MDG skuffet og forbløffet over at Folkelista stemmer ned planene om en sykkelekspressvei over Otra, som de kaller luksuriøs og unødvendig.

Back To Top