fbpx
skip to Main Content
KUTT: Det blir kutt i rutetilbudet fra Kjevik fremover, men Samferdslesdepartementet har sikret et minimumstilbud.

Slik blir flytrafikken fra Kjevik

Samferdselsdepartementet har sikret et minimumsnivå av flyvninger til og fra Kjevik og andre viktige lufthavner i landet.

 

 – Fly er en viktig del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge. Jeg er veldig glad for at vi så raskt har fått på plass et grunnleggende tilbud for befolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tjener ikke penger

På grunn av coronakrisen har flytrafikken falt betraktelig som følge av at folk holder seg hjemme. Inntektsgrunnlaget for mye av SAS, Widerøe og Norwegian sin aktivitet, har dermed forvitret.

Minimum antall reiser

Derfor har Samferdselsdepartementet, etter forhandlinger med NHO Luftfart og nevnte flyseskalper, inngått en avtale om et minimumstilbud av flytransport på utvalgte regionale og lokale ruter.
– Velfungerende flyruter er viktig for næringslivet og flere samfunnsfunksjoner, som eksempelvis helse- og pasienttransport. Avtalene sikrer strekninger som det anses som samfunnskritisk å opprettholde, og hvor det midlertidig ikke er grunnlag for kommersiell drift, sier Hareide.

Gjelder i fire uker

Fordi det er krevende å gi gode prognoser for utviklingen i persontransporten fremover, vil avtalene inngås for en måned av gangen. Det nye minimumstilbudet har oppstart 25. mars.

Avtalene departementet har inngått innebærer 12 rundturer til Bergen og Oslo fra Kjevik i uken, med minimum to rundturer daglig til hver av byene.

Back To Top