fbpx
skip to Main Content

Økning i nyetableringer i Agder

Agder fikk en vekst på 9,3 prosent nye selskaper i første kvartal av 2020 sammenlignet med samme periode i fjor. For hele Norge er resultatet en økning på 14,7 prosent flere nye foretak. Det viser helt fersk statistikk fra Brønnøysundregistrene som Visma har sammenstilt.

 

– Til tross for en krevende periode for næringslivet, og kanskje spesielt for de aller minste bedriftene, kan vi foreløpig ikke se en dempet etableringstakt for nye selskaper i Agder, sier Ole Hasven, administrerende direktør i Visma eAccounting.

Mange nyetableringer

Hele 1125 nye bedrifter og foretak ble etablert i Agder i løpet av årets tre første måneder, hvilket er en oppgang fra 1029 i fjor. Nesten halvparten, 463 av de nye selskapene, ble etablert i Kristiansand. Totalt i Norge ble det etablert 20 226 nye selskaper. Det er 2 592 flere enn for samme periode i 2019. Størst vekst kan Nordland og Oslo vise til, med henholdsvis 26 prosent og 24,2 prosent flere nye selskaper.

Uvanlig vekst

Den 12. mars i år implimenterte den norske regjering de strengeste tiltakene Norge har sett i fredstid, noe som også har rammet næringslivet hardt. Foreløpig har det imidlertid ikke lagt en demper på antall nye foretak. I perioden etter regjeringens tiltak, har antall nye foretak skutt i været. Faktisk ble det i Agder etablert hele 39,5 % flere foretak i mars i år i forhold til på samme tid i 2019.

– Vi vet at det ligger lang tids planlegging og mye arbeid før etablering av nye selskaper. Derfor forventer vi at en koronaeffekt i form av færre etablerte selskaper først vil slå ut i neste kvartal. Samtidig er det også slik at nedgangstider bidrar til at mange tenker nytt, og at det fostrer nye og innovative løsninger. At mange nå går hjemme, tror jeg kan resultere i at flere ønsker å satse på noe helt nytt, mener Hasven.

Tøffe tider

Hasven har jobbet med småbedrifter i en årrekke, og han vet hvor krevende det er å drive et lite foretak, selv i en normal økonomisk hverdag. Knallhardt fokus på kostnader, sørge for å få inn penger så fort som mulig og redusere varelageret, er tre klare råd fra Visma eAccounting-sjefen til gründere og småbedriftseiere.

– Gode rutiner for å besørge tilstrekkelig likviditet har aldri vært viktigere med dagens svært utfordrende markedssituasjon.

Holder Agder i gang

De små og mellomstore bedriftene er svært viktige for Norge, og bedrifter med færre enn 100 ansatte utgjør hele 99% av alle landets bedrifter og 47% av sysselsettingen i privat sektor. Ifølge tall fra NHO og Menon står bedrifter med mellom 0 og 20 ansatte for 25% av verdiskapingen i privat næringsliv. I Agder arbeider nesten en tredjedel av alle ansatte innen privat næringsliv, i bedrifter med færre enn 20 ansatte.

– Nå er det viktigere enn noen gang at ikke bare regjeringen, men også alle som har mulighet, støtter opp om småbedriftene. Sammen skal vi komme gjennom denne vanskelige tiden. Norge blir et fattigere land uten tilbudene, tjenestene og innovative løsningene landets småbedrifter og gründere bidrar med, bedyrer Hasven.

Om statistikken

Statistikken baserer seg på antall nyetablerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap i første kvartal 2020. Tallene er hentet fra Brønnøysundregistrene, og sammenstilt og analysert av Visma eAccounting. Visma eAccounting er en av de største leverandørene av skybasert faktura- og regnskapsprogram i Norge.

Back To Top