fbpx
skip to Main Content

Koronavirus og samvær

Fakta:

adv. Geir Skivik
982 86 000 /geir@skivikmail.no

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100

Skivik & Co Avenyen 3, Sørlandsparken

Vi får mange henvendelser fra foreldre som er usikre på hvordan de skal forholde seg i forhold til samvær under utbruddet av koronaviruset.

 

Vi er generelt oppfordret til å holde oss hjemme så mye som mulig for å begrense spredning av smitte. For mange foreldre er det da mye ­usikkerhet omkring hvordan man skal klare å gjennomføre samvær med barna. Mange lurer på om samvær skal gjennomføres som vanlig selv om en av foreldrene er i karantene eller har symptomer på koronasmitte. Det er også mange som har spørsmål om samvær der barnet har (lang) reisevei mellom foreldrene.

Vi får såpass mange henvendelser rundt disse spørsmål at jeg tenker det kan være greit å formidle vårt syn her i avisen.

Hvilke regler gjelder?

Det er barnelovens regler og det grunnleggende prinsipp om «barnets beste» som gjelder. Det betyr at også i dagens situasjon med koronavirus, skal det som hovedregel være barnets behov og interesser som kommer først ved avgjørelser som treffes på vegne av dem.Både barn og foreldre har en gjensidig rett til samvær, også i dagens situasjon.

Utfordringer oppstår dersom barnets interesse og behov ikke er i samsvar med hverandre på grunn av koronaviruset, for eksempel dersom det er reell risiko for at barnet eller en forelder kan bli smittet. Det samme gjelder dersom en av foreldrene er særlig utsatt ved smitte.

Når bør man unngå samvær?

Dersom samværsforelderen er i ­karantene fordi vedkommende har vært i en risikosone, vært i nærkontakt med en person som har fått påvist smitte, eller har symptomer som kan tyde på koronaviruset, er det vår generelle anbefaling at samvær bør utsettes inntil det ikke lenger en reell fare for at samværsforelderen er smittet.

Vi mener at dette er i tråd med FHI’s generelle retningslinjer og anbefalinger. Selv om man har en avtale, dom eller et rettsforlik som sier at det skal være samvær, mener vi at det kan være grunnlag for å sette denne til side i den helt spesielle situasjonen vi nå befinner oss i dersom samværsforelderen er i karantene, har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist smitte, selv har symptomer på smitte eller selv mener at det kan være fare for at vedkommende kan være smittet.

Dersom barnet selv, eller den forelder som barnet bor fast hos, er i risikogruppen på grunn av ­spesielle forhold eller behov, er det også vår anbefaling at man bør avstå fra samvær. Barnet bør da ikke eksponeres unødig for mulige smittekilder, både av hensyn til seg selv og av hensyn til den forelder som barnet bor fast hos.

Lang reisevei

Lang reisevei er i seg selv ikke grunnlag for å ikke følge opp samværet dersom reisen kan gjennom­føres på en måte som ikke utsetter barnet for unødig smittefare. Jeg oppfordrer generelt foreldre til å vise stor grad av raushet med hverandre i den situasjonen vi er i nå. Prøv å unngå offentlig transport og samarbeid om å tilrettelegge reise­veien best mulig. Ofte vil en god løsning være at man kjører barnet selv, og hvis det er en lang tur, møtes på halvveien.

Nekte samvær?

Det vil være veldig uheldig dersom en forelder utnytter dagens ­situasjon til å nekte samvær uten at det er noen reell grunn for det (reell smittefare). En slik opptreden vil ikke være «til barnets beste» og slik sett lovstridig. Dersom foreldrene ikke blir enige om hvorvidt samvær skal gjennomføres anbefaler jeg at man i fellesskap søker råd hos en kompetent tredjepart.

Ettersom domstolen i dag har redusert virksomhet på grunn av koronaviruset, blir uenigheter om samvær etc. p.t. ikke behandlet med mindre det foreligger helt spesielle forhold. La nå ikke dette bli en grunn for å sabotere samværet. Normal drift vil bli gjenopprettet og da kan det straffe seg hvis man i denne perioden har vist at man ikke evner å sette barnets behov først.

Smittefrykt

Dersom en forelder er redd for å bli smittet og derfor ikke ønsker å gjennomføre samvær, kan det være gode grunner for at det ikke skal gjennomføres. Dette gjelder spesielt dersom forelderen som ikke vil ha samvær er i en risikogruppe. Også i slike situasjoner er vår oppfordring at foreldrene er rause med hverandre og viser fleksi­bilitet og forståelse for at perioden fremover blir annerledes enn man sannsynligvis hadde sett for seg.

Samfunnsansvar

Vi må alle ta ansvar for å begrense smittespredning mest mulig. Dersom det utsetter barnet for smitte ved å gjennomføre samværet, utsettes også foreldre og samfunnet for øvrig for unødig smittespredning. Vi råder derfor alle våre klienter å overholde restriksjoner og følge råd som gis av sentrale myndigheter, selv om det betyr at man går glipp av fysisk samvær i en periode.

Sorry. No data so far.

Back To Top