fbpx
skip to Main Content
NYTT LIV: Våren er tid for nytt liv, her er en andemor ute på tur i Store Ribber med noen av sine små.

Ribbervannene – en turperle i østre bymark

Ribbervannene har i all tid vært et turmål for arendalittene, i tidligere tider kanskje mest for beboerne i byens østre egn, og området har fremdeles beholdt sin særegenhet.

 

For 50 år siden ble Ribber ansett av de fleste som «langt inn i skauen», det var før bebyggelsen på vestsiden, Nyliområdet og Ribberåsen på østsiden. Likevel ligger Ribbervannene godt skjermet fra bebyggelsen på begge sider, med et rikt dyre og fugleliv, variert skog og annen vegetasjon og med muligheter for ørretfiske.

Våren i naturen

I disse dager, når koronaspøkelset setter sitt preg på hverdagen, er det mange som tyr til området som den siste tiden har vist seg fra sin beste side. Det er vår og trærne setter nye skudd, blomster farger opp skogbunn og bredder, rådyrene kalver, flere fuglearter synger sine vårsanger og store kull med andunger kan sees i vannene, der ørreten vaker hele tiden.

Fine turstier

For noen ti-år siden ble det anlagt en liten sandstrand helt i sørenden av Store Ribber, en strand som blir brukt av mange barnefamilier, mens lokalkjente av den litt eldre garde har mange badeplasser i begge vannene. Senere er det laget nye stier, både for gående og såkalte «offroadsykler» rundt i terrenget, noe som gjør det enklere å bevege seg i selve skogen og få litt av den gamle «skaufølelsen».

Grei tilgjenglighet

Store Ribber ligger midt inne i lysløypa som også omkranser Heikjennene. Løypa går mellom Store- og Lille Ribbervann, så adkomsten er lett å finne for de som ikke er så kjent. Mange bruker Nygårdsveien, der kan man kjøre helt inn til vannet (og lysløypa), i nærområdet blir turen langs Nygårdsjordene, fra bunnen av Store Solåsen (ved tennisbanene) forbi den gamle hoppbakken ofte brukt. Her går man langs bekken som er starten på Songevassdraget, og som etter å ha passert blant annet Ribber, bjørnebokjenn, Enkekjenn og Bjorkjenn, for å nevne noen, renner videre ned i Songekjenna og ut i Songebukta.

Historisk

Lokalhistoriker Sven Oftedal omtaler Ribbervannene (tidligere navn Ribovannene og helt opp til omkring 1980, Ribuvannene) som en del av «hovedveien», en hestevei, som helt tilbake fra 1500-tallet gikk fra Kuviga i Arendal til prestegården i Holt, som den gang var senter for offentlig administrasjon i et større område i distriktet.

 

BADEPLASS: En av badeplassene i Lille Ribbervann.
RØDSTRUPE: En rødstrupe har slått seg til langs vannkanten.
SKOGSFIOL: Skogsfiolene pryder skogbunnen.
BLÅBÆRLYNG: Høsting av skogens grøde har man gjort til alle tider, enten det har vært blåbær, tyttebær, sopp eller andre planter.
STORE RIBBERVANN. Sett fra nordsiden.
ANDRIK: En fargerik andrik i flukt over vannet.
BADEPLASS: En av badeplassene i Lille Ribbervann.
Back To Top