fbpx
skip to Main Content
Illustrasjonsbilde: Lisen Vennesland

Ulikheter i parforhold

Fakta:

Laila Vevik
98621401 /
laila@spiren-familieterapi.no

Laila Vevik driver Spiren par- og familieterapi som holder til i 1.etasje på Hisøy legesenter. Hun er familieterapeut og har et brennende engasjement for å hjelpe mennesker som står i utfordrende relasjoner og situasjoner i livet.

 

 

 

-Dans på roser eller bensin på bålet?

 

Ulikheter må ses på som noe vakkert og ufarlig. Vi mennesker søker helt naturlig mot hverandre, og det er i disse menneske­møtene vi blir til.

 

Sue Johnsen er en av verdens mest anerkjente parterapeut og forsker på tilknytningsteori, hevder at når vi som voksne knytter oss til en partner, forsøker vi å dekke de samme behovene for trygghet og overlevelse som vi som barn søkte hos våre foreldre. Vi blir også påvirket av våre omsorgspersoner og velger ofte kjæreste ut fra hva vi er vant med fra barndommen. Valgene er ofte basert på verdier og hvordan vi er vant med at kjærlighet blir uttrykt. Med andre ord, kulturene i et parforhold er ulike og det er det som gjør det både spennende og utfordrende. En trenger ikke å skilles, selv om vi er forskjellige! Motsetninger tiltrekkes hverandre, og dersom en forstår hverandre bedre, kan de gode følelsene blomstre.

Kjærlighetsuttrykk

Dette er et aktuelt tema i terapirommet. Det er komplekst fordi her spiller barndom og ubevisste mønstre en stor rolle. Mange som kommer til terapi lurer på om par­tneren faktisk vil være der for en når en trenger det. Ofte forstår ikke paret hverandres uttrykk og reaksjonsmønstre, som igjen kan føre til mye utrygghet og misforståelser. Mange slikker sårene sine i det skjulte, og ensomheten kan oppleves stor. Et nært forhold handler om å forstå den andre slik at nærhet kan oppstå. En trenger ikke være like for å ha denne forståelsen, men det krever mot og tørre å vise seg fra sin sårbare side. Det krever også tålmodighet, respekt og ydmykhet ovenfor det som ikke er naturlig for en selv.
En måte å jobbe med dette på er å se på de ulike reaksjons­mønstrene som partnerne har ovenfor hverandre, hvor en forsøker å finne ut hvilke bakenforliggende følelser som gjør at man for eksempel blir sint og kritisk, eller vil trekke seg bort fra partneren. Videre arbeides det med å skape forståelse og bygge trygghet i form av følelsesmessig kontakt mellom partnere. Neste steg kan være å vedlikeholde og videreutvikle forholdet.

Disse prosessene kan være ­vanskelig å gå inn i på egenhånd, og det å jobbe sammen med en nøytral terapeut kan i noen tilfeller være nyttig. Det terapeutiske rommet kan bidra til å skape en trygg ramme, hvor partnerne gir hverandre tid, rom og viser hverandre respekt. Mange par uttrykker stolthet over at de har kommet seg gjennom vanskelige tider. Gjennom prosessen søker man bevisst å skape en opp­levelse av felles mål og mening. Det å vende på steiner og skrelle av for å komme til kjernen av hva følelsene og konfliktene egentlig handler om, er ofte viktig for fortsettelsen, om en reiser alene eller sammen.

Følelsene forteller oss alltid noe.

John M Gottman er parforsker, og opptatt av fininnstilling. Det å fininnstille seg på partneren sin handler om å lytte og forsøke å forstå. Pass på å ikke bagatellisere partnerens følelser ved å avvise eller prøve å fikse dem. En stor del av det å lytte handler om å bekrefte, slik at partneren ikke føler seg alene. En måte å bekrefte partneren din på, er å gjenta med egne ord det du hører partneren din forteller deg. På denne måten viser du at du er tilstede og du kommuniserer anerkjennelse.

I disse samtalene hvor en forsøker å få en dypere forståelse av hverandre, er det fruktbart om man våger å være sårbare sammen, og vise hverandre omsorg. Prøv å akseptere partneren din slik han eller hun er, og forsøk å kjenne og vise takknemlighet for hverandre. Paradoksalt nok forteller mange par at det de falt for ved kjæresten gjerne er blitt det store irritasjonsmomentet i ettertid. Diskusjoner og krangler i forhold er helt naturlig og det kan tjene en hensikt, nemlig det å forstå hverandre og seg selv litt bedre.

Kjærlighetstips!

Sett av fast tid ukentlig til å snakke sammen. Lag for eksempel en datekveld, kanskje bare over en kopp te ved kjøkkenbordet, det trenger ikke være avansert. Eksempler på spørsmål en kan stille hverandre, kan være:

• Når kjenner du et jeg er der for deg? Er det noe jeg kan gjøre, slik at du merker at jeg er der for deg?

• Når kjenner du at jeg liker deg? Er det noe mer jeg kan gjøre, så du merker at jeg liker deg?

• Når kjenner du at jeg forsøker å forstå hvem du er? Er det noe mer jeg kan gjøre som viser at jeg ønsker å forstå hvem du er?

(Hentet fra boken; «Å elske og bli elsket», Bjørk Matheasdatter).

Videre kan en øve seg på å lytte aktivt. Vær oppmerksomt tilstede, legg bort telefon, skru av tv og vis ektefølt interesse og nysgjerrighet. Prøv å holde kontakt med blikket uten å avbryte hverandre.

Det er så mangt i livet

du ventar deg og vil.

Men meir en det å væra,

er det å høyre til.

 

Back To Top