fbpx
skip to Main Content
Over 1.800 har skrevet signert på underskriftskampanjen som Else Mari Hagen har tatt initiativ til med krav om at sonekontoret til hjemmetjenesten i Songdalen ikke skal flyttes til Kristiansand.

– Ordføreren og bystyret må si nei til å flytte hjemmetjenesten

– Politikerne i Kristiansand må si nei til administrasjonens planer om å flytte hjemmetjenestens sonekontor fra Nodeland til Kristiansand. Det sier Øistein Hatlebakk og Else Kari Hagen, dagen før Hagen under bystyrets møte skal spørre ordføreren hvordan han stiller seg til planene.

 

– Før sammenslåingen ble vi lovet at vi skulle ta det beste fra hver kommune. Vi skulle få beholde skoler, legevakten i Songdalen og hjemmetjenesten. Etter sammenslåingen har det ene etter det andre enten blitt utsatt, nedlagt eller flyttet, sier Hagen. Øistein Hatlebakk viser videre til at vann- og kloakkavgiftene er blitt høyere. Eiendomsskatten har økt, og opplæringstilbudet på Birkelid er blitt flyttet til byen.

 

Over 1.800 underskrifter

I frustrasjon over det som har skjedd siden sammenslåingen, har hun tatt initiativet til en underskriftskampanje hvor over 1.800 så langt har skrevet under på oppropet om å stoppe flyttingen av sonekontoret.

– På nettet er det over tusen som har skrevet under. I tillegg kommer underskriftslistene som ligger ute i dagligvarebutikkene. Bare på listen hos Joker Finsland har godt over hundre skrevet under, sier Hatlebakk. Han sier målet var underskrifter totalt. Men bare to timer etter at underskriftskampanjen startet, var målet allerede nådd.

 

Stiller innbyggerspørsmål

– Med 300 underskrifter har vi innfridd kravet om å få reist saken i bystyret. I forkant av bystyrets møte i morgen skal vi overlevere underskriftene til ordføreren, sier Hagen og Hatlebakk.

Under møtet skal Else Mari Hagen også stille et innbyggerspørsmål til ordfører Jan Oddvar Skisland om hva han vil gjøre for å sikre at hjemmetjenesten i gamle Songdalen kommune kan få beholde sitt sonekontor på Songdaltunet, og at dette ikke blir flyttet.

– Hjemmetjenesten i Songdalen var en av Norges beste på helse og omsorgstjenester. I 2019 var Songdalen den niende beste kommunen i hele Norge på dette området, og nå foreligger det altså planer om å flytte sonekontoret, noe vi mener er med på å forrige de gode tilbudet vi har hatt i Songdalen, sier Hagen.

 

Me unødig kjøring

– Dette er blitt vedtatt uten å opplyse verken ansatte eller politikere om planene på forhånd, sier Hatlebakk.

Ansatte i hjemmetjenesten har i alle år hatt fremmøte på Songdalstunet. Denne ordningen er opprettholdt i ukedagene, men i helgene har ansatte i hjemmetjenesten oppmøte på Lund.

– Det betyr at en ansatt i hjemmesykepleien bosatt i Finsland først må kjøre til Lund for oppmøte, for deretter å kjøre tilbake til Songdalen for å utføre de arbeidsoppgavene man skal. Det betyr at den ansatte da vil bruke en time i bil til og fra før man i det hele tatt kan starte å komme innom de brukerne som skal ha besøk. Etter hva vi er blitt oss fortalt, bruker de ansatte 21 timer i måneden på en slik kjøring frem og tilbake, 21 timer som kunne vært brukt på å gi et godt helsetilbud til de eldre, sier Hatlebakk.

 

– Mister vi ungdomsskolen også?

Det er kommet noen reaksjoner fra det politiske miljøet på den aksjonen som Else Marie Hagen har tatt initiativ til.

– Svaret er at dette og også andre viktige saker vil gå seg til. Men på ni måneder har vi mistet flere tilbud. Den 28. oktober skal skolestrukturen i Kristiansand opp til politisk behandling. Kan vi da risikere å miste ungdomsskolen i Finsland, vil det bli et ramaskrik fra finslendingene, sier Hatlebakk.

– Som tidligere pårørende har jeg selv sett og opplevd hvor frustrert min syke mor var da det kom vikarer og alt ikke var helt som hun hadde forventet. Så kan man også tenke seg hvor fortvilte og frustrerte de ansatte i hjemmetjenesten er når de ikke har tid til en prat, er for seine og hvor mye de jobber for å komme over alle de skulle besøke. Og nå skal altså tilbudet bygges ned, sier Else Marie Hagen.

Øistein Hatlebakk tror ikke ordføreren vil komme med direkte løfter om at sonekontoret forblir på Nodeland.

– Svaret vil nok bli at dette spørsmålet vil komme opp i forbindelse med budsjettbehandlingen i bystyret 28. oktober. Likevel, det å få gode politiske signaler nå, ville betydd mye, sier Øistein Hatlebakk.

Back To Top