fbpx
skip to Main Content
SESONG: Fulle ordrebøker fører til at det sjelden er tomt på løftebukken i verkestedet til Arve Christensen.

Til kamp mot rust

DINITROL:

Arve Christensen har viet sitt yrkesaktive liv til å beskytte biler mot sin verste fiende, rusten.

 

Rust trives best i 12 grader celsius og det er det ofte på våre kanter. Legg til fuktig kystklima og utstrakt bruk av salt på veiene i vinterhalvåret, så skjønner noen og enhver at bilene lever et hardt liv i vårt nordiske klima.
– Er ikke bilene rustbeskyttet fra fabrikk eller importør?
– Det er litt forskjellig. Noen gjør ingenting, mens andre legger på en tynn film med rustbeskyttelse, hvilket er bedre enn ingenting, men i møte med de nevnte utfordringer, trengs det en mer omfattende behandling, mener Arve Christensen med 40 års erfaring innen faget.

Grundig til verks

Han er daglig leder i Sørlandsparken Dinitrolsenter, også kjent under navnet Tuff-Kote Dinol, som har behandlet tusenvis av biler i årenes løp, både for private og ikke minst for bilforretninger.
– Mange av forhandlerne sender bilene til oss for full behandling før de leveres ut til kundene, vel vitende om at behandlingen fra fabrikk eller importør ikke er tilstrekkelig for våre forhold.
– En full behandling hos oss innebærer at alle plastdeksler og innerskjermer demonteres før bilen blir grundig rengjort med høytrykk. Etter tørking er det tid for å legg på tynne vokspenetrerende produkter i hulrom og på selve vognbunnen før det til slutt legges på et tykkere slitelag på vognbunnen. Deretter er det tid for å få alt av løse deksler på plass igjen. Hele prosessen tar to døgn inkludert tørking etter høytrykksvask, forklarer Arve.

Forebygge fremfor helbrede

Han viser oss bilder av en fire år gammel elbil som har fått omfattende rustskader etter et liv i fuktighet og saltlake.
– Denne har ikke vært behandlet, og av og til får vi inn slike. Da må vi gjøre en jobb med å fjerne mest mulig av rusten før vi kan gå i gang med selve rustbeskyttelsen. Det blir selvsagt fordyrende for kunden. Teknologisk institutt i Danmark anbefaler at alle nye biler kjøres rett fra forhandler til verksted som utfører fagmessig rustbeskyttelse ut fra filosofien at det er bedre å forebygge enn å helbrede, påpeker Arve.

Nøyaktighet kreves

Dagens biler er jo kompliserte tekniske innretninger med sensorer og høyspentledninger over alt. Er det ikke en viss risiko forbundet med å sprøyte voks over det hele, lurer vi på.
– For det første, vi sprøyter ikke tilfeldig. Fra bilfabrikkene får vi nøyaktige skjemaer over hver enkelt modell som forteller hvordan det skal gjøres, og hvor vi må dekke til for eksempel strømførende ledninger. Dette er et komplisert arbeid som krever stor grad av nøyaktighet, understreker han. Biler som er behandlet hos Tuff-Kote følges opp hvert tredje år for etterbehandling.

For tiden er det høytrykk innen bransjen siden vinteren står for døren og mange vil stille forberedt med en bil som skal tåle belastningene det medfører.
– Akkurat nå har vi om lag en måneds ventetid på behandling. Det er jo litt sesongvariasjoner i bransjen, avslutter Arve Christensen.

 

FØLGER SKJEMA: Bilprodusentene opererer med nøye ­anvisninger for hvordan bilene deres skal sprøytes, og Arve må bruke mye tid ved PC’en for å være oppdatert.
Back To Top