fbpx
skip to Main Content
ILLUSTRASJONSBILDE: www.colourbox.com

5 kjennetegn for gode og langvarige parforhold

Fakta:

 

Laila Vevik
98621401 /
laila@spiren-familieterapi.no

Laila Vevik driver Spiren par- og familieterapi som holder til i 1.etasje på Hisøy legesenter. Hun er familieterapeut og har et brennende engasjement for å hjelpe mennesker som står i utfordrende relasjoner og situasjoner i livet.

De lykkeligste parene er de som kjenner hverandre godt, har interesse for hverandre og som klarer å gi uttrykk for det. I tillegg har de evne til å ­reparere hvis de har såret hverandre, og akseptere og leve med forskjeller i parrelasjonen.

 

Basert på forsking og erfaring fra feltet, vil jeg i det følgende presentere noen suksessfaktorer som kjennetegner gode og langvarige parforhold.

1. Raushet og interesse for hverandre:

Par som holder sammen viser raushet for hverandre og interesse for hverandres liv. Langvarige forhold krever ikke spesielle evner som bare noen få besitter. Det handler ikke om romantiske formuleringer, flotte middager eller dyre gaver. Det handler rett og slett om hverdagen, om vi er vennlige mot hverandre, istedenfor avvisende, oppmerksomme istedenfor mentalt avskrudde. Evnen til å reparere etter krangler og svik er også avgjørende. For ja, det er slik at de som har gode parforhold krangler, men måten det gjøres på, kan ha innvirkning på om kjærligheten er varig eller ikke. Selvforsvar forsterker konflikt, og en bør vise at en tar del i og ansvar for konflikter som oppstår.

2. Vennskap:

De som lykkes med parforholdet og som har det godt sammen er de som klarer å vedlikeholde et godt vennskap. Dette gir motstandskraft når konfliktene dukker opp, for det gjør de alltid. Vennskap er med å skape en god grunnstemning i parforholdet, og når grunnstemningen er god, tåler en mye mer av hverandre. For å vedlikeholde vennskapet i forholdet er det noen viktige grunnpilarer som peker seg ut. Det handler om hvor godt en kjenner hverandre, om en gir uttrykk for takknemlighet og beundring, og hvorvidt en er imøtekommende når partneren inviterer til kontakt. Det handler rett og slett om vi er oppdatert på partnerens sin indre verden, når det gjelder bakgrunn, interesser, venner, uvenner, hva partneren liker, ikke liker, hva partneren tenker om fortid, nåtid og fremtid. Når en er nyforelsket bruker en mye tid på hva som rører seg inni den andre. Etter som årene går er det mange par som faller ut av denne vanen. En blir fort fanget av alle praktiske gjøremål og kan til og med glemme noe som enkelt som å spørre hvordan dagen har vært for den en bor sammen med. Heldigvis er det ikke så vanskelig å starte opp med dette igjen. Vi må bare minne oss selv på å stille spørsmål. Spørsmål som gjør at vi lærer mer om den andre og det som er viktig for den andre. Eksempler på slike spørsmål kan være; Hvordan har du hatt det i dag? Hvordan trives du på jobben om dagen? Hva tenker du om….? Er det noe du drømmer om? Her er det viktig å lytte til svarene en får. Vis at du er interessert slik at partneren føler seg sett og verdsatt.

3.Takknemlighet og beundring:

Det å gi uttrykk for takknemlighet og beundring er viktig for en god relasjon. Vi skal ikke bare legge merke til hva partneren sier og gjør, eller egenskaper partneren viser- som vi setter pris på. Vi må også fortelle partneren det. Si takk, også for små ting. Kommenter det partneren gjør som en setter pris på. Det kan være unaturlig og uvant for noen å bruke ord i denne sammenheng, og det er ikke sikkert en skal si alt med ord. Det viktigste er at partneren får takknemlighet og beundring i en form som partneren oppfatter. Vær oppmerksom på at det ofte oppstår misforståelser dersom en har ulike kjærlighetsspråk, altså ulike måter å vise og motta kjærlighet på. Prøv å se etter hva partneren gjør for deg, da det ofte er vedkommens kjærlighetsspråk. Er kjæresten din god med ord, gir deg mye fysisk nærhet, gjør han tjenester eller gir hun deg gaver. Ofte uttrykker en kjærlighet på en måte som en liker å få det tilbake selv. Denne bevisstheten kan være viktig for å nå frem til hverandres hjerter.

4. Vær imøtekommende når partneren din inviterer til kontakt:

Videre er det å gi imøtekommende svar på invitasjoner til kontakt, også en viktig faktor for å lykkes med et godt parforhold. Når vi gir partneren følelsen av at han eller hun er velkommen med kontaktforsøkene sine, kan det sees på som et innskudd i kjærlighetsbanken. Det finnes også ikke-språklige invitasjoner, det kan for eksempel være ansiktsuttrykk eller måter å ta på hverandre. Imøtekommende svar på invitasjoner styrker forholdet og gjør at vi kjenner at vi hører sammen. Dersom en blir avvist, er det ikke sikkert at det er med vilje, kanskje står en i egne tanker eller er opptatt med noe annet. Likevel viser forskning at folk da ikke gjentar invitasjonen sin. I stedet prøver de å late som ingenting og prøver å få oppmerksomheten bort fra det at de ble ignorerte. Mange sitter igjen med en følelse av å være oversett og lite interessante for den andre etter dette, noe som kan være skadelig for forholdet.

5. Meningen med forholdet:

Sist men ikke minst er meningen en opplever med forholdet avgjørende for om relasjonen er god eller dårlig. Par opplever ofte at konflikter eller uenigheter en sliter med i parrelasjonen ikke blir løst eller borte, rett og slett på grunn av grunnleggende forskjeller mellom partnerne. Kunsten er å klare å leve med de varige forskjellene, og håndtere irritasjon og konflikter som kommer i kjølvannet av dette. Det som kan gi par overskudd til dette arbeidet, er opplevelsen av meningen med forholdet. Meningen kan for eksempel ligge i felles livsprosjekt, interesser, drømmer, religion, eller den kan vokse ut av historien paret lager sammen. Det kan også gi mening at en har klart å kjempe for hverandre, tross ulikheter, og at en kanskje utfyller hverandre. Det at en etter hvert kjenner hverandre veldig godt, kan også være meningsskapene i seg selv.

Kjærlighetstips!

Vis interesse og ta partneren din på alvor. Still spørsmål, vis omsorg, del informasjon, vis medfølelse og si hyggelige ting til hverandre. Dersom ulikhetene er store, kan bevissthet rundt hvordan vi henvender oss til hverandre, og hvordan vi kommuniserer være en god støtte for oss. Ta ansvar for det en tenker, føler og si ifra om det en trenger. Eksempler på dette kan være: «Jeg trenger deg nå, kan du lytte til meg? eller «Jeg er sliten nå, kan vi ta en pause»? Etter pausen, ta opp igjen tråden med å si: «nå er jeg klar til å snakke videre».
Ta medansvar for problemet og reparere det som er galt. For eksempel: «Huff, dette kom feil ut. La meg starte på nytt», eller «Jeg ser at jeg har misforstått, kan jeg gjøre det godt igjen på noe vis?»

Uttrykk at du setter pris på kjæresten din og vis omsorg. For eksempel: «Takk for at du deler dette med meg. Jeg forstår at dette er vanskelig for deg», eller «Jeg beundrer deg for at du er så …». Bak enhver irritasjon, finnes det en drøm. Med dette som bakteppe kan vi se på relasjonen som en mulighet for utvikling og forståelse, både av seg selv og hverandre. Hvem er vi og hvor skal vi? Vi forandrer oss hele livet, og kanskje må vi vente på hverandre innimellom. Vær rause med hverandre på denne reisen, gi tid og løft hverandre opp.

Husk at kjærlighet gjør klok!

Back To Top