fbpx
skip to Main Content
Demonstrasjonstoget:

– La Rosseland skole leve!

– Vi vil ikke flytte! Vi vil ha skolen vår! Ikke riv skolen vår! Rosseland, Rosseland, hei, hei, ingen skole er som deg! Elevene ved Rosseland skole fikk på en god og lydhør måte markert at de er imot forslaget i Kristiansand-budsjettet for 2021 om å legge ned Rosseland skole.

Klassetrinnene stilte mannsterke da Foreldrenes Arbeidsutvalg, FAU, ved Rosseland skole arrangerte demonstrasjon mot å legge ned skolen, med et eget demonstrasjonstog som startet ved SlottsQuartalet og endte opp på Torvet i Kristiansand.

Elevene på skolen lagde i går demonstrasjonsplakater og FAU på sin side oppfordret alle foreldre og foresatte til å bli med, en oppfordring mange fulgte.

 

Stort engasjement

Bakgrunnen for demonstrasjonen er forslaget til Kristiansand-budsjett for 2021 hvor administrasjonen har gått inn for å legge ned Rosseland skole for å spare 3,3 millioner kroner på driften, og flytte elevene til henholdsvis Nygård skole i Søgne og Tunballen skole på toppen av Nodelandsheia.

Forslaget har skapt stort engasjement i lokalmiljøet, og alle elevene ved skolen var med på markeringen fredag. Og på Torvet stod alle gruppelederne i flertallskonstellasjonen i Kristiansand og ventet.

 

Sorg

– Min umiddelbare reaksjon da forslaget om å legge Rosseland skole kom, var overraskelse, etterfulgt av sorg, forteller Siv Elisabeth Lunden som er mor til en elev som nå går i 1. klasse ved Rosseland skole.

– Skolen er det eneste tilbudet vi har i nedre del av Songdalen. Vi hadde jo egentlig trengt en ny skole. Jeg kan forstå at det er utfordrende å få budsjettene til å gå opp med den økonomien som er i kommunen, men å legge ned skolen blir feil, sier hun.

Hun sier videre at når økonomien er slik den er i kommunen, så er det beste alternativet å la Rosseland skole bestå og heller ruste den opp. Hun mener også det ikke er realistisk å få til en ny skole på Vollan, også det et forslag som er tatt ut av planene, ettersom en ny skole der anslagsvis vil koste rundt en 400 millioner kroner å bygge.

 

En utrolig varm skole

Hun viser til at det i budsjettforslaget for 2021 er lagt inn en sum på 15 millioner kroner for å ruste opp Tunballen skole for å kunne ta imot elever som må flytte fra Rosseland skole.

– Vårt forslag er heller å bruke disse 15 millionene på å ruste opp Rosseland skole, sier hun.

Hun bruker mange rosende ord for å beskrive Rosseland skole og det gode miljøet der.

– Jeg har utrolig god erfaring, og snakker på vegne av mange foreldre når jeg sier at Rosseland er en utrolig varm skole. Det er en liten skole, men alle barna blir sett. Det er alltid lett å finne en voksen i skolegården, og lærerne gjør en flott jobb.

– Rosseland skole ligger også sentralt for elevene, så sentralt at de aller fleste kan gå eller sykle til skolen, og det er lagt mange aktiviteter til skolen på ettermiddags- og kveldstid. Skolen fungerer også som et grendehus for beboerne i området. Det er derfor det blir så sårt når forslaget om å legge ned skolen kom, sier Siv Elisabeth Lunden.

 

Vil la Rosseland bestå

En av politikerne som var møtt frem i forbindelse med demonstrasjonen, var Reidar Heivoll som representerer Senterpartiet.

– Vi ønsker å la Rosseland skole bestå. Det å bygge ny skole på Vollan er ikke et reelt alternativ nå, økonomien tatt i betraktning. Vi vil også omprioritere, og bruke de 15 millionene som ligger inne til å ruste opp Tunballen skole til fordel for å ruste opp Rosseland skole, sier Heivoll.

– Vår holdning er klar: Å beholde Rosseland skole, og gå for muligheten til å kjøpe nabotomten slik at Rosseland skole kan få gode utviklingsmuligheter, sier Roy Fardal fra Uavhengig.

– Dette er en vanskelig sak. Økonomien er trang. Vi har ikke bestemt oss for hva vi vil gå for, men vil gå nøye inn i saken og se hva vi kan få til, sier Arbeiderpartiets Mette Gundersen.

FAU ved Rosseland skole og foreldrene skal bruke tiden frem til budsjettet skal vedtas best mulig.

– Vi ønsker å besøke alle partigruppene for å informere om hva Rosseland skole betyr og hva det innebærer å skulle flytte elevene, sier Siv Elisabeth Lunden.

 

– Rosseland skole er en utrolig varm skole, sier Siv Elisabeth Lunden som har et barn som går i 1. klasse ved Rosseland skole.

 

Back To Top