fbpx
skip to Main Content
Hver 4. norske bilfører har kollidert på en parkeringsplass. Foto: Phanuwat Nandee / Colourbox.

Hver 4. får bulk på parkeringsplassen

Mer enn en av tre nordmenn løper en økt risiko hver gang de parkerer.

 

Werksta, som er spesialister på skadereparasjon av biler, utførte en Parker sikkert-undersøkelse. I den fremkommer det at mer enn hver fjerde nordmann har bulket mens de har parkert. En enkel måte å redusere antall ulykker på parkeringsplasser på, er å parkere bilen slik at fronten vender mot den retningen man skal kjøre ut.

Finnene bulker oftere

Ifølge en fersk undersøkelse utført av Werksta blir det ofte bulker under parkering. 26 % av mennene og 24 % av kvinnene har bulket på en parkeringsplass. I nabolandet Finland er antallet enda høyere; nesten 60 % av finnene har bulket under parkering. Werksta vil øke bilistenes bevissthet om sikker parkering, og har derfor valgt den siste lørdagen i september, den 26.9, til Parker sikkert-dagen.

– På årets Parker sikkert-dag vil vi særlig fremheve en enkel måte å redusere antall ulykker på ved parkering; nemlig å rygge inn. Det lønner seg å alltid parkere slik at fronten på bilen er rettet mot den retningen man skal kjøre ut, sier Werkstas konsernsjef Catherine Sahlgren, og fortsetter: Dette krever at man rygger inn på det oppmålte parkeringsfeltet når man kommer til parkeringsplassen, eller at det er mulig å kjøre gjennom et tomt felt. Til gjengjeld blir det mye enklere og sikrere å forlate feltet.

Parkerer riktig
Ifølge undersøkelsen angir 61 % av nordmenn at de regelmessig parker bilen slik at den peker i kjøreretningen.
– Dette er et flott resultat. Det beste vi har sett i alle nordiske land som var involvert. Imidlertid er det fortsatt en tredjedel av nordmenn som ikke parkerer på den tryggeste måten.

– Når du rygger inn i parkeringsplatser har du bedre kontroll over bilen og kan få hjelp av ryggesensorer og kameraer, forutsatt at din bil er utrustet med slike. Dessuten er det sikrere å rygge inn i en tom parkeringslomme, enn å rygge ut av den. Rygg derfor inn, slik at du kan kjøre rett ut med fri sikt.

Parkeringsradar og -kameraer er til hjelp når man parkerer, men de erstatter ikke en skikket fører.
– Det lønner seg alltid å vri på hodet og aktivt følge med på sine omgivelser når man parkerer. Hvis det likevel skulle skje en ulykke på parkeringsplassen, lønner det seg ikke å la være å reparere bulkene fordi man er redd for at det det vil ta mye tid med skadevurderingen.
– Om du skadar et annat kjøretøy mens du parkerer ska du ta ansvar for det og legge igjen dine kontaktopplysninger. Det kjedelige her er at personene som stikker av, tvinger oss andre til å stå for kostnadene i fomr av høyere forsikringspremier.

Om undersøkelsen

SynoInt utførte undersøkelsen på Werkstas vegne i september i form av en omnibusundersøkelse. Mer enn 1000 nordmenn svarte på undersøkelsen. Utvalget var demografisk representativt for befolkningen.

Back To Top