fbpx
skip to Main Content
TOPP 10 i Aust-Agder: Lætif Akber foran. Midterste rad f.v.: Hanne Trine Helland (2. plass), Kristian Engenes Pedersen (5. plass), Tyra Felberg Valle (4. plass), Andrew Windtwood (3. plass). Bakerste rad f.v.: Aslak Storaker (7. plass), Solfrid Krogh (8. plass), Jon-Espen Syversen (9. plass), Unni Wold (10. plass).

Rødts valglister er klare

Slik ser valglistene for Raudt på Agder ut.

 

Dette er stortingsvalglista for Aust-Agder 2021:

1. Lætif Akber (Arendal)
2. Hanne Trine Helland Ellefsen (Risør)
3. Andrew Windtwood (Risør)
4. Tyra Felberg Valle (Grimstad)
5. Kristian Engenes Pedersen (Åmli)
6. Mari Fjordheim Fjermedal (Vatnestrøm/Iveland)
7. Aslak Storaker (Tvedestrand)
8. Solfrid Krogh (Åmli)
9. Jon-Espen Syversen (Arendal)
10. Unni Wold (Grimstad)

Om kandidatene:

Lætif Akber, 44 år, Arendal

Bor i Arendal og arbeider som barnevernkonsulent. Lætif er opprinnelig flyktning fra Afghanistan og har en livserfaring mange kan lære av i norsk politikk. Nå vil han på Stortinget for å kjempe mot Forskjells-Norge.

Hanne Trine Helland Ellefsen, 33 år, Risør

Er flyktningekonsulent i Risør kommune og plasstillitsvalgt. Sitter i Livsløpsutvalget i kommunen.
Noen saker: Barn- og unges oppvekst, rettferdig miljøpolitikk og ytrings- og varslingsfrihet 

Andrew Windtwood, 44 år, Risør

Er ølbrygger ved mikrobryggeriet, Arendal Bryggeri. Kommunestyrerepresentant i Risør bystyre og formannskapsmedlem.
Noen saker: Utvidet demokrati, rettigheter for alle, kampen mot Forskjells-Norge, vilkårene for kommunene og kommuneøkonomi, klima og miljøpolitikk.

Tyra Felberg Valle, 22 år, Grimstad

Er arbeidssøker. Ferdig med filmstudier. Er aktiv i Grimstadlaget hvor hun har både sekretær og nestlederfunksjoner. Sitter som medlem i kommunens kontrollutvalg. Noen saker: Likestilling, kultur, kampen mot barnefattigdom, miljøsaker og arbeids- og lærlingeplasser. 

Kristian Engenes Pedersen, 31 år, Åmli

Er sagbruksarbeider og BAS på en avdeling ved Bergene Holm i Åmli. Er nestleder i Rødt Agder og har betydelig organisasjonserfaring i Rødt. Er vår landsstyrepresentant fra Aust-Agder. Er styrerepresentant i sin fagforening og fungerer nå som nestleder.
Noen saker: Kamp mot sosial dumping, styrking av arbeidsmiljøloven, pensjon fra første krone, arbeidsplasser og spesielt industriarbeidsplasser i regionen og lærlingeplasser. 

Mari Fjordheim Fjermedal, 25 år, Iveland

Er gårdsarbeider og har vært aktiv i Rød Ungdom både nasjonalt og regionalt. Noen saker: Distrikt- og landbruk, klima og miljøkampen

Aslak Storaker, 35 år, Tvedestrand

Er skolebibliotekar. Studieansvarlig i Rødt Agder, medlem av Rødts internasjonale utvalg. Noen saker: Antikrig og fredsarbeid, miljøkampen og veien til sosialisme. Redaktør av tidsskriftet Sosialistisk Framtid.

Solfrid Krogh, 69 år, Åmli

Driver egen virksomhet. Har erfaringer fra verv knyttet til organisastorisk og politisk arbeid fra 70/80-tallet. Noen saker: Barn og unges oppvekstvilkår, barnefattigdom og distriktspolitikk.

Jon Espen Syversen, 43 år, Arendal

Er svakstrømsansvarlig på Sørlandet sykehus Arendal, er tillitsvalgt og har verv i Fagforbundet lokalt og i Agder.

Noen saker: Rettferdig fordeling og demokratiske beslutninger, fagbevegelsen og kampen for et organisert arbeidsliv, kampen mot velferdsprofitørene og tilbakeføring av sykehusene til lokalt selvstyre.

Unni Wold, 58 år, Grimstad

Er barne- og ungdomsarbeider. Jobber i skolen i Grimstad. Er nestleder i sin fagforening og leder av Rødts lokallag. Er for tiden 1. vara til kommunestyret og Helse- og omsorgsutvalget. Noen saker: Helse- og omsorg, barn og unge og fagbevegelsen.

Søndag 18. oktober hadde Rødt Agder nominasjonsmøte for Vest-Agder og vedtok å gå til valg med følgende liste:

1. Kasper Bekkeli Espeland (Søgne)
2. Ayat Majbel Saeid
3. Helle Qvale Ringreide
4. Christopher Wahl
5. Roy Hansen
6. Mette Mari Hallingstad
7. Per Roger Pedersen (Søgne)
8. Lisbeth Reed
9. Øystein Bekkevold
10. Marie Christine Markusen Tvedt
11. Snorre Log Skage
12. Linn Iren Oland

Om kandidatene:

Kasper Bekkeli Espeland, f. 1987, bosted Søgne (Kristiansand)

Lærer og arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet.
Er kommunestyrerepresentant for Rødt i Kristiansand.

Kasper har, sammen med Rødt Agder og Rødt Kristiansand, kjempet mot kommunesammenslåingen av Kristiansand/ Søgne/ Songdalen. Han er opptatt av fellesskap og solidaritet, kampen mot forskjellsnorge, vilkårene for kommunene, samt klima- og industripolitikk.

Ayat Majbel Saeid, f. 1999, Kristiansand

Venndøl med noen år i Kristiansand, studerer nå i Oslo og er 2. nestleder i Rød Ungdom.
Fokus: Solidaritetsarbeid, minoriteters situasjon, faglige rettigheter og ungdomspolitikk.

Helle Qvale Ringereide, f. 1991, Lyngdal (Audnedal)

Driver småbruk og studerer sosiologi og statsvitenskap. Aktiv i Audnedal Bonde- og Småbrukarlag. Er 1. vara til kommunestyret i Lyngdal. Fokus: Distrikts- og landbrukspolitikk.

Christopher Wahl, f. 1985, Flekkefjord

Barnevernspedagog med videreutdanning i helseledelse. Jobber i psykisk helse ambulant i Flekkefjord kommune. Er Rødts representant i Flekkefjord kommunestyre. Fokuserer på helse og omsorg, flyktninger, distriktspolitikk.

Roy Frivold Hansen, f. 1967, Vennesla

Havnearbeider og nestleder i LO Kristiansand og omegn, og nestleder i Norsk Havnearbeiderforening.
Jobber for arbeids- og lønnsforhold, profittfri velferd og transport (kabotasje).

Mette-Mari Hallingstad, f. 1968, Mandal (Lindesnes)

Ufør, tidlig barnevernspedagog og vindkkraftmotstander. Jobber frivillig med flyktninger i Lindesnes kommune med ungdom og oppvekst, rusomsorg, miljø, og vern av matjord.

Per Roger Pedersen, f. 1975, Søgne (Kristiansand)

Langtransportsjåfør. Kjemper for likeverd og arbeidspolitikk.

Lisbeth Reed, f. 1958, Kristiansand

Rådgiver i planavdelingen i Agder Fylkeskommune. Fylkesleder i Rødt Agder.
Opptatt av kvinnekamp, sekstimersdag, pensjonsrettigheter, klima og miljø, solidaritet med flytkninger, antirasisme, arbeid for mennesker med funksjonsnedsettelser, rettferdig fordeling.

Øystein Bekkevold, f. 1976, Farsund

Landskapsarkitekt og reguleringsplanlegger i Farsund kommune. Kommunestyrerepresentant for Rødt i Farsund.
Opptatt av å skape lokale arbeidsplasser og attraktive tiltak for barnefamilier i distriktene.

Marie Christina Markussen Tvedt, f. 1979, Kristiansand

Renholder i Nordsjøen, nestleder i SAFE-klubben ESS. Kampsak: Rettferdig arbeidsliv.

Snorre Log Skage, f. 1994, Flekkefjord

Student innen grafisk design og illustrasjon i Oslo. Hjertesaker: Lokalsykehus, forskjellsnorge og vindkaftmotstander.

Linn Iren Oland, f. 1993, Kristiansand

Opprinnelig utdannet innen litteratur, film og teater. Nå benyttes dagene til frivillig arbeid.
Medlem i ungdomsutvalget og styret for Taternes Landsforening.
Hjertesaker: Distriktspolitikk, minoriteter og unge uføre.

Back To Top