fbpx
skip to Main Content
ILDSJELENE: Dan Pettersen, Ditlev Pedersen, Dagfinn Øksendal og Geir Olav Gyland arbeider for å få etablert ny kunstgressbane ved Hannevikåsen, og at banen ved Karl Johans Minne skole rustes opp.

Jobber for nye kunstgressbaner på Tinnheia

Ny kunstgressbane i Hannevikåsen, opprustet kunstgressbane ved Karl Johans Minne skole, kraftig heving av standarden på lekeplasser og uteområder. Mulighetene er mange på Tinnheia, mener styret i velforeningen som har mange planer for et godt bomiljø og oppvekstvilkår for barn og unge.

 

Ditlev Pedersen, Dan Pettersen, Dagfinn Øksendal og Geir Olav Gyland utgjør styret i Tinnheia Vel. Der velforeninger ofte preges av lite aktivitet og få initiativ, har de fire gått til oppgaven med stort engasjement og pågangsmot.

– Det bor i dag noe over 3000 personer på Tinnheia – den eneste bydelen i Kristiansand uten et eneste kommunalt idrettsanlegg. Da det også er kjent at det skal bygges et betydelig antall nye boliger på Tinnheia, haster det med på å få på plass gode tilbud for å gi barn og unge de beste oppvekstvilkårene, sier vel-styret.

Tildelt midler
En gruppe ildsjeler arbeidet i 2018 med å få til et mulighetsstudie på Tinnheia. Det ble avholdt folkemøte med over 200 fremmøtte. I etterkant klarte man å samle inn over 60 000 kroner og ballen begynte å rulle. Underveis i denne prosessen kom de som utgjør dagens styre i velforeningen inn og bidro i prosessen. Man trengte mer midler for å gjennomføre studien, og i forkant av valget i 2019 samlet man på ny over 200 tilhørere på Tinnheia, med politikere fra alle partiene i bystyret representert. Velforeningen ble overrakt 100 000 kroner av daværende ordfører Harald Furre, og finansieringen var i boks. Kommunen viste i ettertid stor interesse for mulighetsstudiet, og parallelt med at det ble bevilget ytterligere 250 000 i budsjettet for 2020, bestemte kommunen seg for å overta ansvaret for studiet som bydelen selv hadde initiert.

Stort behov
I kjølvannet av alle tilbakemeldingene som kom, og muligheter som ble sjekket ut, var konklusjonen klar: Et stort behov for å registrere og ruste opp alle lekeplassene i Tinnheia. Nye idrettsanlegg med ny kunstgressbane i Hannevikåsen, og kraftig opprusting av kunstgressbanen mellom Vigørhallen og Karl Johans Minne skole som etter mange års intens bruk, er fullstendig nedslitt.

Hva gjør så et fremoverlent styre i velforeningen når ønskene er mange, og man mangler penger til å få realisert drømmene? Jo, man informerer når man kan og søker penger når man må. Utad ble planene kommunisert. Parallelt ble det også søkt om midler fra Lykkeskillingen.

Lykkeskillingen er en del av Skillingsfondet, gavefondet til Spareskillingsbanken, og da banken presenterte årets finaleliste med fem deltakere, var Tinnheia Vel en av de fem finalekandidatene.

Vant en halv million
I midten av oktober ble finalistene invitert til festivitas i bankens lokaler, og dette endte med at Tinnheia Vel fikk en halv million kroner for å realisere ny kunstgressbane og å til å ruste opp banen ved skolen.

– Plutselig hadde vi fått en halv million. Vi vet at en ny kunstgressbane i Hannevikåsen et stipulert til mellom en og halvannen million kroner, så en halv million er et betydelig og solid steg for å realisere ønskene, smiler Ditlev Pedersen som er styreleder i velforeningen.

En større motivasjon til å fortsette arbeidet kunne ikke styret i velforeningen ha fått. Nå jobbes det med å sikre at byens politikere finner midlene som skal til for å gjøre noe med banesituasjonen i området.

Besøker partiene
For noen dager siden var styret i Tinnheia Vel på et av mange politiske gruppemøter, den gangen til Fremskrittspartiet i Kristiansand, og etter hvert også hos de andre politiske partiene.
– Vi ble invitert til gruppemøte i forbindelse med vårt prosjekt om å ruste opp og bygge flere kunstgressbaner og at vi fikk “1. plass” i Lykkeskillingen. Sammen med Fotballklubben Vigør gav vi gruppen en orientering om saken, og redegjorde for de behov som Tinnheia har og de dårlige forholdene barna våre har på dette området.

– Vi fortalte også litt om våre ambisjoner for bydelen, viktigheten av å prioritere barn og unge, og vi svarte på spørsmål som ble stilt i forbindelse med dette. Alt i alt ble dette et meget godt møte, hvor vi virkelig følte vi ble hørt i vår sak. Så nå jobber vi videre for å få støtte og få på plass den nødvendige finansieringen for å få realisert planene vi har, fremholder Ditlev Pedersen.

Samarbeider med FK Vigør
Styret understreker viktigheten av å ha gode tilbud til barn og unge i nærmiljøet.
– I dag er det kommunale idrettsanlegg på Grim og Hellemyr. For mange barn og unge er det langt med to kilometer til Grim eller noe mer til Hellemyr. Med gode tilbud i nærmiljøet kan barn og unge gå eller sykle, og må ikke som i dag bli kjørt fordi veien er for lang, sier Dagfinn Øksendal.

To nye 7`baner vil favne hele Tinnheia og komme alle til gode.
– Samarbeidet med FK Vigør betyr mye for oss. Vigør har i dag gode tilbud, men disse er på Hellemyr. Med nye baner i Tinnheia, vil Vigør seriøst vurdere å etablere gode tilbud til barn og unge, herunder også en fotball-SFO tilsvarende tilbudet som i dag gis på Brun Arena på Hellemyr, sier Geir Olav Gyland.

– I forbindelse med mulighetsstudien har vi sammen med Vigør også sett på hva som kan gjøres med Vigørhallen og området rundt hallen. Rustes hallen opp, eller sågar hvis det blir bygget ny hall, vil dette ytterligere heve kvaliteten og tilbudet som kan gis til barn og unge. I dag vet vi også at skolen trenger bedre gymsalfasiliteter, og noe slikt kan jo bli lagt til eksisterende, en opprustet eller sågar ny Vigørhall, sier Ditlev Pedersen.
– Med en halv million på konto, så kjører vi på. Dette skal vi klare å få til, sier eT optimistisk og fremoverlent styre i Tinnheia Vel.

 

OPPRUSTNING: – I forbindelse med mulighetsstudien har vi sammen med Vigør også sett på hva som kan gjøres med Vigørhallen og området rundt hallen, sier Ditlev Ueland.
ALLE TIL GODE: To nye 7`baner vil favne hele Tinnheia og komme alle til gode, sier Geir Olav Gyland.
Back To Top