fbpx
skip to Main Content
Odd-Inge Johannessen informerer de åtte praksiskandidatene om hvilket løp som legges inn mot eksamen.

– Økt kompetanse slår alltid positivt ut

– De kundene vi har i dag, krever mer av oss både hva angår kompetanse og kvalitet. Så det at vi nå har mange ansatte som skal opp til fagbrev i dette kompetansehevingsprosjektet som Fagopplæring Sør har hjulpet oss med å få gjennomført, betyr mye for oss.

Karsten Repstad er produksjonsleder ved Søgne-bedriften Sørlandskjøkken, hvor åtte ansatte snart har gått et løp som gir dem økt kompetanse og dermed større faglig kvalitet.

Sørlandskjøkken har i dag 25 arbeidstakere. De åtte som snart er ferdig med kompetanseløftet jobber alle i produksjonsavdelingen. Repstad forteller at i neste omgang er det resten av arbeidstakerne som skal i gang med det samme, samt flere fra administrasjon og salg.

Er snart ferdig
–Den satsingen som Sørlandskjøkken nå gjør, slår positivt ut. En bedrift som har arbeidstakere som kan skilte med økt kompetanse, får ansatte som kan mer og som jobber på en annen og bedre måte, sier Ole-Terje Thorstensen og Odd-Inge Johannessen fra Fagopplæring Sør som har stått for gjennomføringen av det kompetansehevingsprosjektet som de åtte snart er ferdig med.
– Økt kompetanse ruster jo arbeidstakerne, og sikrer at de står sterkere ved en nedkonkjunktur. Det er statistisk bevist at de som ikke har en relevant utdannelse, er blant de første som går ut i arbeidsledighet hvis det skulle gå dårlig for bedriften og behovet for å nedbemanne blir aktuelt, og er også ofte de siste som blir tatt inn igjen når oppgangen kommer, sier Johannessen.

God utvikling
Sørlandskjøkken ble etablert i Søgne i 2005, og produksjonen startet opp i januar 2006, leverer kjøkken, bad og garderobeløsninger, og holder til på Lohnelier noen få hundre meter bak det tidligere KØFF-bygget. Sørlandskjøkken eies av Rolf Kaafjord, Kåre Rypestøl og Karsten Repstad.

Utviklingen i disse årene har vært god. Selv om bedriften er liten i nasjonal skala med sine 25 ansatte, har bedriften alltid hatt store ambisjoner om å levere personlig service og kvalitet. Konseptet med å satse på privatmarkedet hvor kjøkkenløsningene i hovedsak blir som skreddersøm å regne, har slått an. Bedriften har over tid utviklet seg bra, og valgte etter hvert å etablere eget utsalg i Sørlandstunet i Sørlandsparken, og senere også eget utsalg og utstillingslokaler på Forus i Stavanger, og tilsvarende på Stoa i Arendal, for å holde tritt med en stadig økende etterspørsel.

Har vokst mye
Sørlandskjøkken har i flere år hatt en god vekst, og omsatte for 36,2 millioner kroner i 2018, økte til 42,9 i 2019, og økte ytterligere til rundt 50 millioner kroner i 2020.
– Med det kompetanseløftet vi nå er i gang med å gjennomføre, står vi enda sterkere i et marked preget av tøff konkurranse, og hvor service og kvalitet bare blir enda mer viktig. Løpet vi har gjennomført, har gitt oss et konkurransefortrinn, mener Karsten Repstad. Fagopplæring Sør er et tverrfaglig opplæringskontor med hele Agder som marked.
– Vi er tverrfaglige og legger tilrette for fagområder etter ønske fra bedriften. Hovedområder er industri, service og samferdsel og helse og oppvekstfag. Dette gir bedriftene muligheten til å forholde seg til et opplæringskontor på tvers av flere fagområder i stedet for å måtte ha kontakt med ett og ett fagområde, sier Johannessen.

«Fagbrev på jobb»
Det kompetanseløftet som Sørlandskjøkken gjennomfører for sine ansatte, omtales gjerne som «Fagbrev på jobb», og er en selvfinansierende intern kompetanseheving for ansatte i godkjente lærebedrifter.
– Vi ser at flere og flere bedrifter ønsket å legge til rette for at voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, kan fylle på med en riktig og målrettet kompetanse, sier Ole-Terje Thorstensen.
– Vi gir den enkelte tilpasset veiledning og opplæring for deretter å kunne gå opp til fagprøven. Ordningen stiller samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater.

Et par hundre bedrifter
– For å kunne bruke ordningen trengs ett års praksis i bedriften, må bedriften inngå en lærekontrakt som finansierer veiledning og opplæring for å kunne ta fagprøven. Det er fritak fra fellesfagene når man tar fagbrev på jobb. Ordningen legger likevel vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter, som hører med til arbeidsoppgavene som skal gjøres, utdyper Johannessen.

Fagopplæring Sør satser også på å gi lærlinger et godt tilbud, og har i dag et par hundre bedrifter man samarbeider med og hvor læretiden til den enkelte tas.
– Vi har nå cirka 220 lærlinger gjennom hele året, og mellom 160 og 170 til enhver tid. I tillegg har Fagopplæring Sør også flere tilfeller hvor man samarbeider med bedrifter slik at kandidatene kan få gode praksisplasser. Dette kan være arbeidstakere ved bedriften som ønsker å utvide sin fagkompetanse med et nytt fagbrev, som i Sørlandskjøkkens tilfelle, sier Johannessen.
– Vi har til sammen cirka 80 praksiskandidater i tillegg til lærlingene, forteller daglig leder i Fagopplæring Sør, Odd-Inge Johannessen.

– For å kunne bruke ordningen trengs ett års praksis i bedriften, må bedriften inngå en lærekontrakt som finansierer veiledning og opplæring for å kunne ta fagprøven, sier Odd-Inge Johannessen.
– En bedrift som har arbeidstakere som kan skilte med økt kompetanse, får ansatte som kan mer og som jobber på en annen og bedre måte, sier Ole-Terje Thorstensen.
– Løpet vi har gjennomført, har gitt oss et konkurransefortrinn, sier Karsten Repstad.

 

Back To Top