fbpx
skip to Main Content
GODE HOLDNIGNER: Satsningen på god trafikkopplæring, gode holdninger og moderne biler bidrar i sterk grad til utviklingen, sammen med et stadig bedre veinett med flere midtdelere på hovedveinettet, sier Tom Erik Dønnestad.

Nedgangen i antall trafikkdrepte

– I Agder har vi i 2020 tre omkomne i trafikkulykker, mot åtte i 2019. Gjennom et godt samarbeid med en rekke aktører, deles kompetanse og erfaringer i arbeidet for å nærme oss visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

 

Regionleder for Nullvisjonen Agder – region Kristiansand, Tom Erik Dønnestad, kan konstatere at utviklingen med en reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken, fortsatte også i 2020.
– Det er di og min adferd i trafikken som er nøkkelen til en fortsatt positiv utvikling, fremholder Dønnestad.

Ingen omkomne i Kristiansand-regionen
Tallene viser at ingen omkom i trafikken i Kristiansand-regionen i 2020. I Lister var det to som mistet livet i trafikken i 2020 (to ungdommer i henholdsvis kollisjon og utforkjøring), og én i Arendal (påkjørsel på E18).
– I 2020 hadde altså laveste antall for omkomne i veitrafikken siden tellingene startet like etter andre verdenskrig, sier Dønnestad. Han peker på at både i forhold til Europa og på verdensbasis er det godt å se at Norge står seg – at vi som nasjon holder vår posisjon som den nasjonen i verden med færrest trafikkdrepte målt både per million innbyggere og per million kjørte kilometer.

Trafikkopplæring og gode holdninger
– Satsningen på god trafikkopplæring, gode holdninger og moderne biler bidrar i sterk grad til dette, sammen med et stadig bedre veinett med flere midtdelere på hovedveinettet, sier Dønnestad. Det tidligere Vest Agder fylke lå på 5. plass i Norge i forhold til alder på biler, med et snitt på 10,7 år, og tidligere Aust Agder på en 8. plass med et snitt på 11,5 år. Han forteller videre at nordmenn kjører nest mest i Europa, og har den laveste andel som bruker kollektivtransport. Tom Erik Dønnestad streker under at den gode utviklingen er et resultat av et utstrakt samarbeid mellom regionene i Nullvisjonen Agder og deltakerkommunene, 18 pluss/Trafoen, Trygg Trafikk og andre, hvor man deler kompetanse og erfaringer i arbeidet for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Lanserte egen podkast
– 2020 ble det store annerledesåret på grunn av coronaviruset også for Nullvisjonen Agder. Vår- og forsommer som var helt fullspekket med oppdrag, ble fra midten av mars bare kansellert fra skoler, barnehager og bedrifter av smittevern hensyn, sier han. Nye tanker måtte til og Nullvisjonen Agder gikk «på lufta» med podkast hvor Nullvisjonen Agder har produsert et ti-talls episoder med ulikt innhold innen trafikksikkerhetsfeltet. https://www.nullvisjonen-agder.no/2-sider/253-podcast-fra-nullvisjonen-agder.html

Trafikksikker fylkeskommune
Det er et uttalt mål for Nullvisjonen Agder å være til stede i ulike klassetrinn på skolene i regionen gjennom skoleåret. For å oppnå dette må skoleeiere og skolene selv være bevisst på viktigheten av forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.
– I så måte er det gledelig at Agder fylkeskommune har besluttet å bli «Trafikksikker fylkeskommune» – vi antar at dette også vil påvirke kommunene og med det øke fokus på vårt virkeområde. Vi oppfatter signaler om at flere kommuner nå også jobber med tilnærming til «trafikksikker kommune» som vi regner med vil åpne flere dører også for det forebyggende og holdningsskapende arbeidet, sier Dønnestad.

Laveste tall siden 1947
Også nasjonalt har Agder de laveste tall siden 1947 – altså lenge før «massebilismens tid» – med 95 drepte og 550* hardt skadde (*=Tall fra Trygg trafikk)

– Av de 95 som omkom i trafikken i 2020 var 78 menn og 17 kvinner, altså utgjør menn hele 82 prosent. Videre ser vi at 54 omkom i personbil (79 i 2019), 13 var fotgjengere og seks syklister. 20 personer omkom i MC-ulykker. Fem tungbilsjåfører omkom og skremmende nok vet vi at bussjåfører i lavgulvsbusser er svært utsatte fordi det ikke stilles krav til kollisjonssikkerhet i anbudene, sier Dønnestad.

– Hver og en omkommet er én for mye – tilbake står en tom plass ved frokostbordet, i idrettslaget eller på arbeidsplassen. Vi har ingen å miste – derfor er og det forebyggende arbeidet sammen med ditt og mitt bidrag gjennom adferd og holdninger så veldig viktig, sier Tom Erik Dønnestad.

 

Hardt skadde
Nullvisjonen – antall drepte og hardt skadde i trafikken 2021
Back To Top