fbpx
skip to Main Content

Vil hindre statlige midler å nå utenlandske verft

FrP ber regjeringen om at resirkulering av skip skal skje på norske verft

 

Norge er en sjøfartsnasjon. Vi har en verftsindustri i verdensklasse og er gode til å resirkulere skip. Langs hele norskekysten ligger det nå skip i opplag som er modne til å byttes ut. I statsbudsjettet for 2021 fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for en kondemneringsordning for offshoreskip på 150 millioner kroner.

I dagens spørretime stilte Gisle Meininger Saudland spørsmål til næringsministeren om hvorfor ikke dette er satt som et krav i ordningen.
– For to uker siden lanserte regjeringen ordningen, men problemet er at den ikke stiller krav om at resirkuleringen skal skje på et norsk verft. Noe som var hele grunnen til at vi satt av penger til dette. Det er mulig å unngå EU´s statsstøtteregulativ og dermed unngå kravene der, sier Saudland.

Penger ut av landet

Fremskrittspartiet raser over at disse skipene nå kan havne hos utenlandske verft, med penger som var tiltenkt norsk industri
– Hvorfor i all verden stiller ikke regjeringen krav om at krisepenger bevilget av norske skattebetalere, skal brukes på norske verft, men  i stedet åpner for at disse pengene kan forsvinne til Polen, Portugal, Romania mens norsk industri står igjen med lua å handa?

Næringspolitisk talsmann i FrP Sivert Bjørnstad vil følge nøye med på hvem som får kondemneringsoppdragene.
– Ordningen var ene og alene ment for å sikre norsk eierskap og arbeidsplasser i den situasjonen vi står i nå. Disse skipene skal håndteres i Norge, det kommer jeg til å følge opp, avslutter Bjørnstad.

Back To Top