fbpx
skip to Main Content

Hjemmekontor kan bli den nye normen

Fakta:

Undersøkelsen ble gjennomført i april 2021, og 107 HR-direktører og sjefer deltok (30% responsrate). 64% var fra privat sektor, 26% fra offentlig sektor, 8% fra offentlig eid virksomhet og 2% fra ideell/NGO. Bred distribusjon, med aller flest (44%) i virksomheter under 250 ansatte, 28% mellom 250-100, og 28% i virksomheter over 1000 ansatte.

Norske virksomheter legger opp til økt bruk av hjemmekontor, også etter pandemien, i følge undersøkelse.

 

De som jobber på kontor må belage seg på å jobbe hjemmefra oftere og mer regelmessig, skal vi tro HR Norges undersøkelse som ble gjennomført i april. HR Norge er medlemsorganisasjonen for HR og ledelse. Flere enn hundre virksomheter har blitt intervjuet om hvordan de forbereder videre drift etter pandemien, og hele 94 prosent svarer at de vil tilby hjemmekontor i større grad enn tidligere.

Nye løsninger

En av fire vurderer dessuten økt bruk av «clean desk» og free seating, og tilsvarende antall vil øke antall møterom med video-løsning. Hele én av fire ser for seg å dele på dagene de ansatte er på kontoret, og omtrent halvparten av de spurte kommer til å fastsette dager hvor ansatte møtes fysisk på jobb. Dette velger de for å bygge kultur og skape de uformelle arbeidsplassene som ikke fungerer på Teams eller Zoom.

En kombinasjon er idealet

Andre undersøkelser derimot, viser at de fleste av oss synes tre dager med hjemmekontor i uka, er mer enn nok. Vi er sosiale dyr og savner mingling, løs kaffeprat og kontakt. I tillegg ser vi at innovasjon og samhandling blir vanskeligere når vi ikke møtes. Likevel mener HR Norge at det skarpe skillet mellom jobb og fritid vil vaskes ut.

Mer tillitsbasert

Ifølge undersøkelsen er det ingen av de over hundre respondentene som tror at vi vil jobbe mindre fremover, og nesten ingen tror vi vil jobbe mindre effektivt. Det vitner om et ekstremt tillitssamfunn og et godt utgangspunkt for å løfte kontorarbeidslivet videre.

Mindre pendling

Mer fleksibilitet betyr også mindre rushtid og færre køer. Ruter og Vy planlegger allerede for mindre pendling. Det blir færre flyturer til Oslo for å gjennomføre korte møter. Å kunne gjøre ting digitalt sparer tid, penger og ikke minst miljøet. Hele seks av ti i undersøkelsen svarer at kontorløsningene fremover vil gi virksomheten reduserte reisekostnader.

Andre løsninger kan bli mer outsourcing og co-working.

Større krav til ledere

Den nye normalen vil også stille skjerpede krav til mellomledere og lederes kommunikative egenskaper. De som har lykkes som gode ledere det siste året, vil dermed også være de som har best forutsetninger for å lykkes som ledere i den nye hverdagen, post corona.

Back To Top