fbpx
skip to Main Content
- De siste årene har fokuset på å gjøre mer for å sikre at så mange som mulig kan returnere til arbeidslivet, vært sterkt økende, sier Helene Grindbakken og Anne Kristin Tjørve Bjelland.

Hjelper mennesker tilbake i jobb

– Det er like sterkt hver gang å se hva det betyr når kvinner og menn i alle aldre kan få et tilrettelagt opplegg som gjør at de ender opp med å få en jobb. Det forteller Helene Grindbakken og Anne Kristin Tjørve Bjelland.

Det er en helt vanlig tirsdag hos Frisk Utvikling i Kristiansand. Telefonene kimer. På flere av kontorene gjennomfører Frisk-konsulentene en samtale med en deltaker for å snekre et løp som til syvende og sist kan ende med at deltakerne kan ende opp med en ordinær jobb.

Norsk arbeidsliv har på få år vært gjennom store endringer. Finanskrise og oljekrise har medført at bedrifter har måttet redusere sin drift, andre er blitt lagt ned, og nye er kommet til. Resultatet for mange arbeidstakere er at de har mistet jobben, på grunn av covid-19, sykdom, andre helseutfordringer, eller fordi kompetansen de innehar har huller som gjør at de ikke så lett kvalifiserer til nye jobber i andre bedrifter.

Økt fokus
Helene Grindbakken, Anne Kristin Tjørve Bjelland og deres kolleger i Frisk Utvikling arbeider hver dag for å snekre sammen et tilrettelagt opplegg som gjør at menn og kvinner i alle aldre og uansett utfordringer, kan være kvalifisert til å kunne tre inn i arbeidsmarkedet igjen.
– De siste årene har fokuset på å gjøre mer for å sikre at så mange som mulig kan returnere til arbeidslivet, vært sterkt økende, sier Grindbakken og Tjørve Bjelland. Lokalt og regionalt her sør er Frisk Utvikling en av aktørene som bidrar i dette arbeidet.

Frisk Utvikling leverer tjenester innen arbeid og helse gjennom å levere arbeidsinkluderingstjenester gjennom individuell oppfølging, avklaring av arbeidsevne og karriereplanlegging.

Nærmere 500 deltakere til enhver tid
Som nevnt er satsingen fra samfunnets side for å bidra til at flere kommer i jobb fått et økende fokus, noe også hverdagen i Frisk Utvikling er et bevis på. På få år har Frisk Utvikling vokst fra 10 konsulenter på avklaring og syv på oppfølging, til i dag å ha hele 41 konsulenter totalt.

– I dag har vi til enhver tid nærmere 500 deltakere på avklaring og på oppfølging. I noen tilfeller kan det gå noen dager eller få uker før den enkelte er tilbake i jobb, andre ganger kan det ta inntil seks måneder i tråd med det regelverket som ligger til grunn i NAV-anbudet, forklarer Tjørve Bjelland.

– Alle har noe å bidra med
– Alle mennesker har noe å bidra med i arbeidslivet, og arbeid er helsefremmende. Vi jobber for å avdekke hva som skal til for å komme i jobb, stå i jobb og bli i jobb over tid, utdyper Tjørve Bjelland.

– Hos oss står læring og utvikling i fokus. Sammen med den enkelte deltaker utarbeider vi en plan for hva som skal til for å komme i jobb, sier Grindbakken.

Avklaring er rettet mot dem som er usikre på hva de kan jobbe med, fordi man kan ha fått dårligere helse, eller sågar kan ha vært lenge ute av arbeidslivet. Tilbudet er et tiltak for dem både med og uten arbeidsforhold. Gjennom prosessen kartlegges det om man kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgavene blir tilpasset, hva slags bistand man måtte trenge av tilrettelegging slik at man kan delta i arbeidslivet, eller å se på hvilke muligheter kompetansen til hver enkelt deltaker kan gi av muligheter.

Stort ansvar
Oppfølging er et tiltak for dem som har behov for mer omfattende bistand for å skaffe eller beholde en jobb. Tiltaket er tilpasset den enkeltes behov ut fra mulighetene den enkelte har på arbeidsmarkedet.
– Vi følger mennesker i en periode av livet der de trenger profesjonell bistand for å nå nye mål. Dette kan ofte være en livsfase preget av usikkerhet og sårbarhet. Vi kjenner på et stort ansvar i den rollen vi har, og vektlegger rask og riktig innsats tilpasset den enkeltes behov, sier de to.

– Hver enkelt som går fra å motta ytelser til å forsørge seg selv, utgjør en betydelig forskjell, både i samfunnsregnskapet og ikke minst i den enkeltes liv. Det å se hva det gjør med et menneske å bli trodd på, løftet frem og inn i jobb, er sterkt, sier Tjørve Bjelland.

Samarbeid
De to forteller videre at Frisk Utvikling samarbeider nært med en lang rekke bedrifter som ønsker å ta imot deltakere som trenger arbeidspraksis.

– Svært mange arbeidsgivere ønsker å være med på å gjøre en forskjell og ta et samfunnsansvar i inkluderingsdugnaden. Uten velviljen vi blir møtt med, ville det vært vanskeligere å bidra til at den enkelte kan returnere til arbeidslivet, så vi er dem alle en stor takk skyldig. Uten disse ville vi ikke klart å få gjort jobben vår, sier Helene Grindbakken og Anne Kristin Tjørve Bjelland.

Back To Top