fbpx
skip to Main Content

Heving av bobilkjøp

Fakta:

Rekordmange nordmenn realiserte bobildrømmen i fjor sommer, og alt tyder på at denne trenden fortsetter også i år. På grunn av koronapandemien blir norgesferie det mest aktuelle ferievalget for de fleste av oss i år som i fjor, og særlig utleiemarkedet for bobiler har merket ekstra stor pågang. Mange har også kjøpt seg ny bobil.

Å kjøpe en bobil kan være en stor investering. Det er ikke uvanlig å bruke mellom 1 og 2 millioner på feriedrømmen, og for noen blir dessverre ikke drømmen slik man hadde forestilt seg.

Reklamasjon
Dersom man har kjøpt bobil og mener at denne har feil/mangler som gir rett til å reklamere er det viktig at å gi beskjed om feilen (reklamerer) innen rimelig tid etter at forholdet ble eller burde vært oppdaget. Man bør ikke vente unødvendig før man reklamerer og mitt råd er at man alltid reklamerer innen det er gått 2 måneder. Kjøper man bilen av en privatperson er det i tillegg en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år. Kjøper man bilen av en forhandler vil den absolutte reklamasjonsfrist som hovedregel være 5 år.

Man må imidlertid være oppmerksom på at selv om loven har absolutte reklamasjonsfrister så må man også forholde seg til regelen om at man må reklamere innen rimelig tid. Jeg vil også nevne at de absolutte reklamasjonsfrister ikke kommer til anvendelse hvis mangelen knytter seg til deler som har en kortere levetid, typisk slitedeler som gjerne må byttes langt oftere enn hvert 2/5 år.

Det er ingen formkrav til ­reklamasjonen, den kan være både muntlig og skriftlig. Jeg anbefaler likevel at man alltid velger å reklamere skriftlig, enten ved epost eller brev. Jeg har vært borte i flere tilfeller hvor kjøper forteller at de har snakket med selger, butikken, verkstedet osv. Disse kjøperne har en stor ­ut­fordring hvis selger senere nekter for samtalene, eller, som kanskje er mer vanlig, mener at innholdet i samtalene var noe annet enn det kjøper mener. Veldig ofte vil kjøper være den som kommer dårligst ut av en slik situasjon siden det er kjøperen som vil ha bevisbyrden for at man har reklamert muntlig. Jeg mener ikke med dette at man ikke skal snakke med selger. Men følg alltid opp den muntlige samtalen med en epost eller et brev.

Medhold i krav om heving
Vårt kontor ble kontaktet av en kjøper som hadde kjøpt en ny bobil av en både stor og velkjent forhandler på Østlandet. Dette var en dyr bobil til nærmere 1.5 millioner kroner.

Bilen ble i annonseringen presentert som «godt egnet for vinterbruk». De fleste brukere av bobiler vil kanskje aldri bruke bilen på vinteren, og kanskje kun sporadisk på vår og høst. For disse vil utvilsom denne bilen kunne gi mye glede. Men vår klient skulle bruke bilen hele året og når vinteren nærmet seg og utetemperaturen sank oppdaget vår klient at det ble stadig vanskeligere å holde en normal inne­temperatur (20 grader) i bilen. Vår klient ­reklamerte overfor forhandleren som avviste reklamasjonen kontant og mente at det ikke var noen feil med bilen.

Vårt kontor ble som nevnt ­engasjert og også overfor oss avviste forhandleren at det var noen feil med bilen. Forhandleren mer enn antydet at det var kjøper som var vanskelig og som stilte urimelig høye krav til bilen. Det ble også problematisert at kjøper ikke hadde bevist at det var noen feil med bilen.

For å dokumentere (bevise) at bilen neppe var bygd for en gjennom­snittlig norsk vinter (ref. «godt egnet for vinterbruk») engasjerte vi et takstfirma som har lang erfaring med termofotografering. Deres undersøkelser og rapport var skremmende. Denne bilen, et anerkjent bobilmerke, som av en anerkjent norsk merkeforhandler ble presentert som godt egnet for vinterbruk, var i realiteten uegnet til bruk på vinteren. Selv om bilen var godt isolert og med varmekabler i gulvet, avslørte termofotograferingen at selve konstruksjonen av bilen var slik utført at det i realiteten ville være umulig å holde en god innetemperatur (20 grader) i bilen med normale varmekilder når ­temperaturen krøp under 0 grader utendørs.

Konfrontert med denne form for dokumentasjon valgte forhandleren og deres advokat å akseptere vårt krav om å heve handelen, til tross for at vår klient hadde brukt bilen i lang tid. Det ble også akseptert å betale ­erstatning til vår klient.

Forsikring for utgifter
Avslutningsvis vil jeg også bemerke at dersom man ikke når frem med en reklamasjon overfor selger i slike saker og trenger å engasjere advokathjelp, vil man på sin forsikring at dekning for mesteparten av de utgifter man eventuelt påføres til både teknisk og juridisk bistand.

Back To Top