fbpx
skip to Main Content

Lyngdal-designer gjorde brak-suksess med app

Åse Lilly Salamonsen fra Lyngdal har designet en tjeneste som skal gjøre det lettere å velge videregående utdanning. I mars mottok hun DOGA-merket som nykommer. Deretter takket hun ja til oppkjøp.

 

DOGA-merket Nykommer er en årlig utmerkelse som løfter frem de beste prosjektene fra unge designere og arkitekter. Utmerkelsen kan gå til både studenter og nyetablerte utøvere. I år var det sju mottakere av DOGA-merket nykommer.

Laget app

Hver femte elev dropper ut av videregående skole, noe som øker sjansen for utenforskap, arbeidsløshet og uførhet senere i livet. Samtidig er det høyst forskjellig hvor mye rådgivning landets ungdomsskoleelever får om videregående utdanning, ifølge nasjonale studier. Denne utfordringen har Sofie Finnøy Vestøl fra Oslo og Åse Lilly Salamonsen fra Lyngdal, begge studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, tatt tak i.

For å forstå dagens situasjon har de intervjuet 135 elever, foresatte, studenter, rådgivere og fageksperter. Innsikten herfra er blitt brukt til å utvikle tjenesten Linje. Tjenesten består av en app som gir elevene svar på små og store spørsmål om videregående skole, samt en nettside som fungerer som oppslagsverk og samtaleverktøy for elever og foreldre. I tillegg tilbyr Linje også en workshop-del som hjelper foreldre med å ha gode samtaler med barnet sitt.

Kjøpt opp

Nylig har Linje blitt kjøpt opp av Utdanning.no. Den nasjonale nettportalen samarbeider nå med Vestøl og Salamonsen om å implementere Linje som en del av sin løsning. Juryen for DOGA-merket Nykommer uttaler at prosjektet lykkes i å inkludere elever, foresatte og skolerådgivere i det som er ett av livets viktigste valg.

– At Utdanning.no ønsker å kjøpe Linje for å integrere den i sine tjenester, er en ytterligere bekreftelse på at Linje svarer på et stort behov for både ungdommer, foresatte og veiledere. Vi ser også et klart potensial for videreutvikling med tanke på valg av høyere utdanning, og mener dette er en tjeneste som kan vise seg å ha stor samfunnsmessig betydning i fremtiden, sier juryen om prosjektet.

Back To Top