fbpx
skip to Main Content
Mannlig bonde mater kyr i fjøs.

– Vi støtter bøndene

Dette er et meningsinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspukter. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt uredigert.

I Norge føres forhandlinger omkring landbrukspolitikken  og det har alltid vært en forståelse i det politiske Norge for at Norge trenger et oppegående landbruk med ulike størrelser og at de naturgitte forhold tilsier at jordbruket må ha støtte.

Når avstanden blir for stor  mellom arbeidsgiverne og fagbevegelsen, blir det ikke noen reelle forhandlinger. Slik er det også med landbruket. Det er helt naturlig at organisasjonene som organiserer bønder ikke kan sette seg ned med staten og forhandle omkring et tilbud som i virkeligheten er et skambud og som ikke overensstemmer med de politiske målsetninger om et oppegående landbruk.

Vi kan vanskelig unngå å få den mistanken at tilpassing til EU ligger bak regjeringens politikk, men vil håper at vi tar feil. Landbruket er ofte blitt behandlet som en salderingspost av EU-vennlige styrende politikere.

I en usikker verden er matvareberedskap mer og mer viktig. Vi kan ikke vite hvordan markedet internasjonalt vil være i de kommende år. Kriser av ulik slag kan oppstå og Norge må kunne stå på egne bein.
Vi bør også nevne her at utvikling og vekst i landbruket også gir arbeidsplasser i industrien og næringslivet for øvrig.

For oss i Nei til EU er bøndene en viktig alliert i kampen for at vi her til lands skal kunne utvikle vår egen næringspolitikk og sikre folkets beredskap. Kortreist mat er bærekraftig for miljø og klima. Ensidig vekt på effektivisering er ikke fremtidsrettet og står i motstrid til det som ofte kalles det «grønne skiftet». Derfor er folkelig forståelse og moralsk støtte til bøndene viktig slik at det så fort som mulig kan komme reelle forhandlinger mellom staten og bondeorganisasjonene.

Back To Top