fbpx
skip to Main Content

Nå avgjør Stortinget kommunenes lommebok

Dette er et debattinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synpunkter i saken. Innlegget er korrekturlest men ellers uredigert.

Tenk om regjeringa var villig til å gi kommunene pengene de faktisk trenger.  

 Denne uka debatterer Stortinget regjeringa sitt forslag til kommuneøkonomien for 2022. Dette forslaget, kommunenes lommebok, er på ingen måte nok penger i forhold til hva kommunene trenger. Derfor har vi foreslått ti milliarder mer enn det regjeringa kommer med.  

 De siste ukenes streiker er et godt eksempel på hvorfor kommunene trenger mer penger. Streikerne har vist at det ikke er nok folk på jobb, og at den kompetansen vi trenger mer av, ikke verdsettes høyt nok. De andre partiene kan umulig ha forstått alvoret verken i streiken i kommunene, eller i alle advarslene om at det er for få på jobb, både i omsorg og helse, skoler og barnevern i kommunene.  

 Allerede nå ser vi et skrikende behov for flere lærere, omsorgsarbeidere og sykepleiere. Disse gruppene får lønn av kommunen de jobber i. Da må selvfølgelig kommunene ha nok penger til å gi disse samfunnskritiske gruppene et nødvendig lønnsløft. Vi trenger flere lærere og rom til variert og praktisk læring i skolene. Barnehagene trenger flere faglærte ansatte og tilstrekkelig med folk på jobb. Maksprisen på barnehagen må ned. Barn som opplever omsorgssvikt må møte et barnevern som har tid og kompetanse til å se og hjelpe dem. Alt dette koster penger, som regjeringen ikke er villig til å betale. De vil heller gi bort titalls milliarder i skattekutt til de aller rikeste.  

 SV får dette til ved å bruke pengene annerledes enn de andre og da får vi plass til ti milliarder mer til kommunene enn det regjeringen har foreslått. Hvis det går gjennom, vil kommunene faktisk ha råd å gi folk det de trenger. Til å sikre nok kvalifiserte lærere til å kunne gi tilpasset opplæring og tid nok til alle elever og oppgaver i skolen. Kommunene vil også kunne ansatte nok helsefagarbeidere, sykepleiere, psykologer, sykepleiere og hjelpepleiere – de yrkesgruppene som må til for å sikre et fullgodt helsevesen, rehabilitering, omsorgstjenester og eldreomsorg. 

Det er ikke overraskende at regjeringa ikke ser alvoret, men det er skuffende at AP og SP tror kommunene skal klare å løse alle oppgavene med tre milliarder mindre enn det regjeringen legger opp til.   

Det går faktisk an å la kommunene få rom til å bedre velferden med tiltak som gratis SFO, billigere tannhelse og nok folk på jobb. Denne uka finner vi ut om regjeringa er villig til å gi pengene som trengs.  

Back To Top