fbpx
skip to Main Content
SKOLE: Utsnitt fra aulaen på den nye videregående skolen.Foto: Tvedestrand kommune.

– Fylkene må styre opptak til videregående skole

Dette er et debattinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders meninger og synspunkter i saken. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt i sin helhet, uredigert.

Regjeringa går nå inn for å overstyre og sentralisere opptaket til videregående skoler vekk fra fylkene og elevorganisasjonene. Senterpartiet mener fylkene må få beholde styring av opptaket til videregående, som er avgjørende for både elevene, lærerne og skolene rundt i hele landet.

Kunnskapsministeren pålegger nå alle fylker å ha såkalt «fritt skolevalg» som opptakssystem til videregående skole, der karakterene til elevene avgjør hvor de får plass. Senterpartiet mener hvordan elever skal få videregående skoleplass bør bli bestemt nærmest mulig dem det gjelder, altså at fylkene fortsatt skal få avgjøre dette. Elevorganisasjonen og flere var tydelige på at veien til påvirkning er kortere om dette blir avgjort i fylkene, enn om det ligger på regjeringas bord. Regjeringa underbygger dette poenget ved å overkjøre Elevorganisasjonen lokalt i sitt syn, ved å tvinge dette igjennom nå. Det er også unisont at en standardløsning ikke lar seg gjøre i hele landet. Det er ulike avstander, geografi, utdanningstilbud og elevmasse rundt omkring.

At regjeringa vil kjøre dette igjennom nå, med innføring fra høsten 2022, viser at det ikke er grenser for regjeringas iver etter å overstyre lokaldemokratiet og sniksentralisere blant fylkenes viktigste oppgaver i dag; utdanningstilbudet og utdanningsnivået til sine innbyggere. Regjeringa lovde flere oppgaver til fylkene som begrunnelse for regionreformen. Det har i stort uteblitt. En av de få endringene, er at fylkene skal ta større ansvar for karriereutvikling og oppfølging av folk utdanning, men, fylkene skal nå altså ikke styre opptaket til utdanningstilbudet.

Senterpartiet mener at opptaksreglene fortsatt skal bli bestemt i det enkelte fylke. Lokalpolitikere i hele landet gikk til valg på blant annet utvikling av videregående opplæring så seint som høsten 2019. Da er det uhørt at det blir overstyrt kort tid etterpå. Senterpartiet mener at opptaksregler skal ivareta elever, lærere og skoler best mulig, og det er det fylkene som er best rusta til å avgjøre, nær folk.

Back To Top