fbpx
skip to Main Content

Stort behov for fosterhjem i Agder

Akkurat nå trenger 54 barn og unge i Agder et nytt hjem. Fosterhjemstjenesten i Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) håper derfor at flere vil bruke sommeren til å tenke på, og vurdere å bli fosterhjem.

 

Alle barn fortjener trygghet og stabile familieforhold. Dessverre er det ikke alle barn som får den oppmerksomheten og omsorgen de trenger hjemme. Hvert år venter omtrent 300 ulike barn og unge på et nytt sted å bo. Akkurat nå bor 54 av dem i Agder. Det er i all hovedsak barn i alderen 8-17 år. En del er søsken, og mange ønsker mest av alt å få bo sammen. Flere av barna har i dag en midlertidig bosituasjon, mens de venter på at vi skal finne et fosterhjem til dem. Disse barna og ungdommene, er som alle andre barn og ungdommer, veldig forskjellig. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. De aller fleste har også bagasje med seg. Noen bærer tyngre enn andre.

– Felles er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. Disse barna trenger å oppleve glede, stabilitet og gode hverdager, forteller Merete Lindtner, avdelingsleder for fosterhjemstjenesten i Region sør.

Ulike lag av folket

Hun ønsker at flere tar stedet fra tanke til handling
– Vi er allerede heldig å ha flere rause og gode fosterhjem i området, og vet at det er mange omsorgsfulle personer her, som har et stort ønske om å hjelpe. Vårt ønske er nå at flere tar steget videre fra tanke til handling, og blir fosterforeldre. Fosterforeldre finnes i alle lag av folket, med ulik bakgrunn, tilhørighet og ressurser. De er mennesker som våger å gå inn i noe de ikke helt vet hvordan blir, og som tørr å åpne hjertet sitt, sier Lindtner.

Må ha overskudd

Et godt fosterhjem består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna. Fosterforeldre er mennesker som vil være gode omsorgspersoner for et barn de ikke nødvendigvis kjenner fra før. De er villige til å ta på seg et ansvar som er veldig krevende, men som også gir så uendelig mye – og følger barnet gjennom oppturer og nedturer.

– Fosterbarn er forskjellige og trenger forskjellige familier. Det vi ser etter er hvilke egenskaper og erfaringer du har med deg, og hvordan du ønsker å bruke dem, understreker Lindtner.

Behøver ikke være gift

Ulike barn trenger ulike familier og hjem. Det er behov for mange forskjellige typer familier; både gifte, samboere, enslige og likekjønnede par være egnet. Det samme gjelder slekt, nettverk og flerkulturelle familier. Noen har barn som har flyttet hjemmefra, noen har fortsatt hjemmeboende barn, mens andre ikke har egne barn. Alle må imidlertid bli godkjent for det enkelte barnet og oppfylle visse generelle krav.

De som vurderer å bli fosterhjem skal få god opplæring og informasjon før de tar en beslutning.
– Vi skal ta godt vare på dem som tar kontakt, og sammen finne ut om det passer å bli fosterhjem.

Back To Top