fbpx
skip to Main Content

Arendalsuka: Norconsults program

Fakta: Arrangementer Norconsult bidrar til:
 • Den glemte klimakjempen
 • Klimakutt i anlegg – fra politisk vilje til handling
 • Mer folkehelse for pengene med bærekraftig byutvikling
 • Investerings- og kompetansebehov i vann- og avløpssektoren

Sammen med Bygg Arena Arendal inviterer Norconsult til en rekke diskusjoner om blant annet klima og bærekraft, sosialt bærekraftig byutvikling og investerings- og kompetansebehov i vann- og avløpssektoren i Norge.

 

Norconsult er en del av Bygg Arena Arendal, en kraftsamling av 35 ledende bedrifter og foreninger i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Alle arrangementer i regi av Bygg Arena Arendal avvikles på «Byggeplassen», i lokalene over Baker Jørgensen på torget i Arendal sentrum, og Bygg Arena Arendal lover et fullstappet program. Norconsult er en av hovedpartnerne i Bygg Arena Arendal.

Den glemte klimakjempen

 • Når: Tirsdag 17/8 2021 08:30 – 09:30
 • Sted: «Byggeplassen» 2. etg, inngang Torvet, Sal A. Streames også på bygg.no
 • Tema: Klima/ miljø
 • Arrangør: Bygg Arena Arendal
 • Lenke: Den glemte klimakjempen – Arendalsuka
 • Om arrangementet:

Byggesektoren står for ca. 40 prosent av globalt energiforbruk og ca. 30 prosent av globale klimagassutslipp. På frokostdebatten får du høre fra bransjen selv og sentrale politikere om hva vi kan, og hva vi må få til for å redusere vårt klimafotavtrykk betraktelig. Skal politikerne redde verden? Eller er bransjen alene om å ta i et krafttak?

Medvirker:

Daglig leder Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse viser klimapotensialet som ligger i vår sektor, og en kavalkade av prosjekteksempler som allerede har nådd klimamålet.

Toppleder Egil Hogna (Norconsult), Ståle Rød (Skanska) og Sonja Horn (Entra) diskuterer hvordan verdikjeden kan samarbeide for å sikre at potensiale utløses i hele bransjen

og utfordrer kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), stortingspolitikere Åsmund Aukrust (AP), ungdomspolitiker Ane Breivik (nestleder Unge Venstre) på hvordan myndighetene kan bidra sammen med næringen.

Cecilie Ditlev-Simonsen (First House) leder debatten.

Klimakutt i anlegg – fra politisk vilje til handling

Delseminaret vil belyse hvilke flaskehalser og muligheter vi ser mellom politikeres bærekraftsambisjoner, realisering hos de store byggherrene og ut i den «spisse enden» ledet av prosjektledere, byggeledere osv. Vi ønsker å skape en debatt på hvilket uforløst klimapotensiale bransjen har ved å implementere krav raskere, sikre større fleksibilitet/frihetsgrad i valg og forutsigbarhet.

Medvirker:

 • Knut Arild Hareide, samferdselsminister
 • Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier
 • Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen
 • Erik Frogner, avdelingsdirektør i AF Gruppen
 • Janicke Garman, konserndirektør bærekraft i Norconsult
 • Ketil Søyland, prosjektdirektør i Norconsult

Mer folkehelse for pengene med bærekraftig byutvikling

Stadig flere nordmenn bor i byer, få «kjenner naboen». Ensomhet og utenforskap har negativ innvirkning på mental helse og er en av fremtidens største helseutfordringer. Dårlig helse medfører kostnader for både individ og samfunn.

Både forskning og praksis viser at sosial bærekraft er en viktig nøkkel til bedre folkehelse. Fremtidens byutvikling må fremme mangfold og sosial bærekraft for individer og samfunn, og bidra til bedre folkehelse. Vi må utvikle byer som legger til rette for mellommenneskelig kontakt, tilhørighet og inkludering. Vi må tenke nytt rundt forholdet mellom private arealer, fellesarealer og offentlige arealer, og omgivelsene må bidra til trivsel, bevegelse og sosial kontakt. Enklere sagt: Vi må ta kloke grep som gir mer folkehelse for pengene.

Hvordan gjør vi dette i praksis? Hvordan skal vi samarbeide for å lykkes? Vi inviterer eiendomsbransjen, byutviklere og akademia til samtale om temaet.

Medvirker:

 • Stig Bech, styreleder i Norsk Eiendom
 • Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom
 • Even Bakken, landskapsarkitekt i Norconsult
 • Gunnar Ridderström, førsteamanuensis på NMBU og fagekspert i Norconsult

Investerings- og kompetansebehov i vann- og avløpssektoren

Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg fortsetter å øke. I en ny Norsk Vann-rapport (259/2021), utarbeidet av SINTEF og Norconsult, er det estimert et behov på 332 milliarder kroner fram mot 2040. Det skyldes bl.a. befolkningsvekst, skjerpede myndighetskrav, håndtering av klimaendringer, økte krav til forsyningssikkerhet og økende behov for å fornye deler av et aldrende ledningsnett.

Samtidig har en annen ny Norsk Vann-rapport (258/2020) sett på behovet for rekruttering av viktige stillinger til kommune-Norge på vann og avløp. Behovet for ingeniører, sivilingeniører og ikke minst driftsoperatører er stort i årene som kommer. Skal vi klare å investere det som kreves, og samtidig opprettholde de gode tjenestene, kreves det mer kompetent arbeidskraft.

Norsk Vann tar debatten om hvordan vi skal klare denne utfordringen.

Medvirker:

 • Thomas Breen, direktør i Norsk Vann
 • Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet
 • Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant fra Høyre
 • Ola Elvestuen, stortingsrepresentant fra Venstre
 • Trond Markussen, president i NITO
 • Truls Inderberg, divisjonsdirektør for vann- og avløp, Norconsult
 • Sjur Tveite, daglig leder i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
 • Morten Finborud, administrerende direktør i Hias IKS
 • Kjell Werner, ansvarlig redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)
Back To Top