fbpx
skip to Main Content

Konfliktrådet bidrar til færre straffesaker

Stadig flere tvister i Agder lar seg løse uten å ta i bruk rettsapparatet og straff.

– Mekling i konfliktråd kan løse konflikter og skape trygghet på en måte som er vanskelig å få til med andre strafferettslige reaksjoner. Dette henger sammen med at partene selv må ta ansvaret for situasjonen sin, og at de sammen finner løsninger, sier Helge Bie Riber, leder for Konfliktrådet Agder som også viser til at det mekles i mange såkalte sivile saker, hvor partene selv har tatt kontakt for å få bistand til å løse en konflikt.

Nedgang i straffesaker

Nedgangen i straffesaker har i år vært på 22% i forhold til samme tidsrom i fjor – fra 87 til 68 saker. Derimot har antall sivile saker økt fra 71 til 99 – en økning på 39%. Sivile henlagte saker fra politiet er noenlunde det sammen i 2020 som i 2021.

Økning i hatkrim på nett samt nabokonflikter

I saker med digitale trusler/digital hensynsløs adferd har det vært en stor økning. Fra å nesten være fraværende våre 2020 er det kommet inn 13 slike saker hittil i år. Derimot er voldssakene redusert i samme tidsrom fra 47 til 33 saker som utgjør 17% av saksmengden. Tilsvarende tall for 2019 var 27% og 2020 28%. Familiekonflikter er også redusert. Nabokonflikter er økt fra 17 til 21 saker.

Ingen økning i ungdomskriminalitet

For at noen skal motta straff, må vedkommende være fylt 18 år. Fjorten ungdommer har kommet til Konfliktrådet Agder for å gjennomføre ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Tilsvarende tall for 2019 var 15 og 2020 var 13 – altså svært jevnt. Lovbruddene ungdommene har gjort er svært varierende; fra ordensforstyrrelser, trafikklovbrudd og narkotikabruk til ran, seksuallovbrudd og grov kroppsskade.

Back To Top