fbpx
skip to Main Content

Rekordmange har fått tilbud om studieplass ved UiA

5.739 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiA ved hovedopptaket i Samordna opptak. Det er 105 flere enn i fjor – som også var rekordår. Rettsvitenskap topper listen over studier som krever høyest poengsum for tilbud om plass.

 

– Vi er godt fornøyd med at bachelorstudiet i rettsvitenskap ser ut til å få meget godt kvalifiserte studenter i år også, særlig nå som vi arbeider med å få etablert masterstudium slik at våre studenter kan få et fullverdig tilbud i rettsvitenskap ved UiA, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

Nesten 60 prosent av tilbudene som er sendt ut i Samordna opptak er til kvinner, nærmere bestemt 3.406 tilbud. Det er på samme nivå som tidligere år.

Stadige endringer i tilbud og opptak

I tillegg til tilbudene som er gitt gjennom Samordna opptak, har 3.598 søkere fått tilbud om studieplass i det lokale opptaket, 221 flere enn på samme tid i fjor. 2.202 er tilbudt plass på UiAs mastergradsprogrammer. Dette er i hovedsak studenter som har fullført treårig bachelorgrad, og som ønsker å gå videre med et toårig mastergradsstudium.

Videre tar UiA opp studenter til etter- og videreutdanning gjennom hele året – og internasjonale studenter til ordinære studier har eget opptak. Utvekslingsstudenter er ikke en del av det internasjonale opptaket.

Tallene i opptaket endrer seg etter hvert som de som får tilbud takker ja eller nei til studieplassen, slik at de som står på venteliste eventuelt slipper inn. Suppleringsopptak foregår fram til etter studiestart 16. august.

Tallene indikerer at UiA vil få noen flere studenter i studieåret 2021-2022 enn foregående år, og vil trolig nærme seg 14.000. Endelig svar kommer ikke før etter studentenes frist for registrering 1. september, og i den offisielle nasjonale statistikken i midten av oktober.

Plass til flere

Det er mulig å få melding når nye studier blir lagt ut på «Ledige studieplasser». Først til mølla-prinsippet gjelder. Det er også viktig å vite at det stadig er endringer i tilbudet. Studier blir fylt opp og forsvinner ut av lista, mens nye tilbud bare kan være innom i kort tid. Det gjelder å følge med, med andre ord.

De ledige studieplassene er på alt fra årsstudier til bachelor- og mastergradsstudier – i studier fra Samordna opptak og lokalt opptak. Det er også ledige plasser i EVU – UiAs tilbud om etter- og videreutdanning. Se uia.no for mer informasjon.

Denne artikkelen var først publisert på uia.no.

Back To Top