fbpx
skip to Main Content

Nordmenn sløser mest med vann

Fakta: Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av opinions- og markedsundersøkelsesselskapet Ipsos Norm på oppdrag fra Grohe. Statistikken er samlet inn gjennom en nettbasert spørreundersøkelse i perioden 22.–29. april 2021 med respondenter fra Norge, Danmark, Finland og Sverige i alderen 18–65 år. Totalt har 6358 respondenter deltatt, og resultatet er landrepresentativt med et signifikansnivå på 95 prosent.

Om kartleggingen

Opplysningene om vannforbruket i byene er hentet fra respektive kommune eller hos kommunens vannleverandør i de tre største byene i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Forbruket bygger på alt betalt vann i respektive kommune i 2020. Gjennomsnittet er beregnet ved å dele antall liter på antall innbyggere i respektive kommune.

Ny kartlegging viser at nordmenns daglige vannforbruk er høyest i Norden.

 

Vannbarometeret er en årlig rapport om vannforbruket i Norge og resten av Norden, med formål om å belyse og oppmuntre til et mer bærekraftig forbruk. I følge den oppgir over halvparten av nordmenn at de bruker vann på en ansvarlig måte, men likevel viser undersøkelsen at det er få som anstrenger seg daglig for å redusere forbruket. Bare 18 prosent oppgir dette.

Verst i Norden

Vannbarometeret viser at nordmenn sløser mest vann i Norden. I Oslo, Bergen og Trondheim bruker hver innbygger i snitt 73 702 liter vann per år. Til sammenligning brukes det i gjennomsnitt 64 921 liter per person i året i samtlige nordiske storbyer. I Trondheim bruker hver innbygger i snitt hele 264 liter per dag. Det kan sammenlignes med gjennomsnittet for alle nordiske land, som er 178 liter per person. Enkelte nordmenn ønsker imidlertid å forbedre seg, for 16 prosent sier de gjerne vil redusere vannforbruket, men ikke vet hvordan.

Økende bevissthet

Årets kartlegging viser at flere nordmenn reflekterer over vannforbruket sitt i dag sammenlignet med tidligere år. Bare 28 prosent oppgir i år at de aldri reflekterer over vannforbruket, sammenlignet med 31 prosent i fjor. Minst bevisste på forbruket er de som bor på landsbygda, der en tredjedel oppgir at de aldri tenker over vannforbruket. Storbyboerne er litt mer bevisste på sitt forbruk, og bare en fjerdedel oppgir at de aldri reflekterer over vannforbruket.

– At flere tenker på vannforbruket sitt i år, er selvsagt positivt. Vårt mål med Vannbarometeret er tross alt å få flere til å reflektere over vannforbruket og å oppfordre til aktive valg som er bærekraftige. Derimot ser vi at vannforbruket fortsatt er høyt, noe som viser at vi har en del igjen å gjøre når det gjelder å oppfordre til forandring i Norden, sier Anne Øiseth i Grohe, som står bak Vannbarometeret.

Back To Top