fbpx
skip to Main Content

Blindeforbundet på en informasjonsrunde

Fra 23. august til 3. september gjennomfører Blindeforbundet en dør til dør-aksjon. Oppgaven deres er å informere om hvordan Blindeforbundet kan hjelpe folk med synsutfordringer, samt å skaffe givere til Blindeforbundets arbeid.

Alle ververne har ID-kort med foto rundt halsen. De er ikke typiske støvsugerselgere som «stikker foten i døren», det viktigste er å slå av en hyggelig prat og tilby informasjon om synsproblemer til de som trenger det. Ifølge tall fra SSB er det til sammen 190 196 innbyggere i Vest-Agder. Det finnes ikke eksakte tall for hvor mange i Norge som har et synsproblem, men ifølge en rapport som ble utarbeidet av Menon Economics i 2019 anslås det at mer enn 320 000 personer levde med en synshemming i Norge i 2018. Dette tilsvarer ca. 6% av befolkningen.

– Ut fra dette kan vi anslå at ca. 11 400 personer i Vest-Agder som har et synsproblem. Det betyr ikke at man nødvendigvis er helt blind, men at briller og linser ikke bedrer synet tilstrekkelig bra, sier Sigrun Arnadottir Storaker, daglig leder ved fylkeskontoret i Vest-Agder.

Hjelp å få

Det er mange grunner til at synet svekkes, og mange er ikke klar over at det er hjelp å få. Nettopp derfor er det så viktig at folk vet om at Blindeforbundet kan komme inn og bidra tidlig, slik at man raskt kan komme seg ut av fortvilelse og isolasjon som mange opplever, og få hjelp til veien videre. For man kan leve et godt og aktivt liv, tross synstap. Blindeforbundet gir tilbud om hjemmebesøk av en likeperson som kan hjelpe deg å kartlegge behov og gi informasjon om tilbud og tjenester, bl.a. rehabilitering, hjelpemidler, kurs og TT-kort. Mange setter stor pris på å få kontakt med andre synshemmede, og har god nytte av Blindeforbundets tilbud om rehabilitering, kurs og aktiviteter på blant annet Hurdal syn- og mestringssenter.

Korona – et stort hinder

Korona har bydd på ekstra utfordringer for mange svaksynte og blinde. Når man ikke ser, er det for eksempel vanskelig både å holde meteren og finne hånddispenseren på butikken, og da blir fort hverdagen plundrete. Mange mistet offentlige tjenester, som for eksempel støttekontakt, og mange har opplevd ekstra isolasjon fordi sosiale møteplasser har vært nedstengt. For å bøte på situasjonen gjennomførte Blindeforbundet to telefonaksjoner der vi har ringt alle våre nærmere 9 000 medlemmer, og bl.a. tilbudt en telefonvenn og praktisk hjelp for de som måtte trenge det.

Tar smittevern på alvor

For å sikre godt smittevern i forbindelse med korona og trygg dørbanking, har Blindeforbundet i samarbeid med Innsamlingsrådet, Røde kors, Unicef, Leger uten grenser og Norsk luftambulanse laget en Nasjonal smitteveileder som gjør at vi kan fortsette å banke dører på en trygg måte også nå.

– Smitteveilederen følger vi til punkt og prikke. Vi holder minimum en meters avstand, og holder oss hjemme hvis vi er syke. Vi går heller ikke inn til folk. Videre desinfiserer vi utstyr mellom hvert besøk og alle ververe har gjennomført smittevernskurs. Det er selvfølgelig også helt frivillig å snakke med oss, sier Harry Aass, leder for Dør til dør-aksjonen.

Back To Top