fbpx
skip to Main Content

Følelse av tvil i parforholdet

Hva er normalt, og når er det nødvendig å snakke med partneren om det? Hvordan er det å høre at partneren tviler på forholdet deres?

I et parforhold er det en følelsesmessig forbindelse, der vennskap, fortrolighet, tilknytning og respekt har stor betydning. Likevekt og trygghet er ofte viktig. Hva skjer med denne tryggheten dersom en av partene begynner å tvile på forholdet?

Det perfekte parforholdet finnes ikke, og at det derfor er helt normalt å kjenne på usikkerhet og tanker om tvil i perioder. Det er viktig å skille mellom godartet og ondartet usikkerhet.

Den godartede
usikkerheten er uunngåelig i parforhold, og den vil forsvinne dersom den ikke får for mye fokus. I de fleste parforhold vil det være tanker som «Er dette virkelig den store kjærligheten?» «Er dette alt?» «Har jeg valgt rett person for resten av livet?» Tanker som dette kan, for eksempel, komme når vi sammenligner forholdet med venner og kjente, eller blir påvirket av sosiale medier.

Den ondartede
er tanker og tvil som ikke går bort. Ofte så er det konflikter som har vært i parforholdet i lang tid, og som ikke er løst på en god nok måte. Det kan være behov som ikke har blitt møtt, og som gir en lengsel etter noe annet. Denne tvilen er det viktig å si noe om til partneren.

Deg som tviler i parforholdet
Jeg har snakket med mange mennesker som har kjent på tvil i parforholdet. Det er ganske vanlig! Det trenger ikke bety at det er noe galt i parforholdet, eller at det er over.

Dersom dette er følelser og tanker som ikke går bort, bør du derimot lytte til dem. Da kan det være et signal om at du savner, eller mangler noe i parforholdet ditt.
Dette er det viktig å si noe om til partneren din. Det er viktig å ta denne vanskelige samtalen så tidlig som mulig. Denne samtalen kan være veldig utfordrende, fordi du ikke har et ønske om å såre partneren din. Det kan oppleves vanskelig og utfordrende å skulle møte partnerens sårhet, frykt og redsel, og samtidig din egen tvil.
Det vil nok ikke dukke opp et godt tidspunkt for å ta opp tanker og følelser om tvil, men det kan være lurt å si dette når dere har tid til å snakke om det. Det kan være lurt å si at du har noe viktig å snakke om, og at dere må finne tid til å snakke sammen.

Du må ikke vente for lenge med å ta det opp. Dersom du venter med å fortelle vil du frata partneren sin mulighet og sjans til endring. Det vil også være vondt og vanskelig å gå å bære på dette alene.

Deg som håper i parforholdet
At partneren din tviler på parforholdet, vil være vanskelig å høre.
Det kan ofte oppleves som skremmende og sårt når partneren sier at de tviler på forholdet og en felles fremtid. Det kan vekke følelser som panikk og redsel. Det kan oppleves utfordrende å håndtere disse følelsene, og samtidig møte partnerens tvil. Ventetiden på dommen kan oppleves verre enn å få den.

Deg som sitter med håp og drømmer om en felles framtid, vil kanskje ønske å møte partner sin på ting som tidligere har vært et savn. Her er det viktig å ikke gå på akkord med egne grenser i frykt for å miste partneren.
Like vanlig vil det være å fryse helt, og bli helt handlingslammet.

Kommunikasjonen er kjempeviktig
Her må begge parter gi plass til hverandre. Dette er en krise i parforholdet, og det er viktig at partene lytter til hverandre og gir rom for den andres følelser.

Det er like viktig å lytte som det er å fortelle. Her må begge parter kunne snakke ærlig. Det kan være utfordrende å høre hva partneren sier, uten å gå i forsvar. Vi mennesker har ofte et behov for å forsvare oss når vi hører noe som vi opplever er kritikk.

Snakk i jeg-form. Jeg tenker, jeg føler, jeg mener. Det kan være nyttig å snakke med en terapeut, en som kan hjelpe til med å styre samtalen litt og sørge for at begge parter snakker og lytter.

Back To Top