fbpx
skip to Main Content

Inviterer til digitalt møte om hvordan mer sjømat kan bearbeides i Norge

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i Norge. Utvalget ønsker innspill fra relevante næringsorganisasjoner og ulike aktører, og inviterer til et digitalt innspillsmøte 8. september.

 

Utvalget ønsker innspill knyttet til:

  • Hvilke tiltak kan bidra til at mer sjømat blir bearbeidet i Norge?
  • Hva skal til for at norsk sjømatindustri skal bli konkurranseledende på produksjon av bærekraftige sjømatprodukter?
  • Hva vil være de største utfordringene for norsk sjømatindustri de neste tiårene, og hvordan bør vi møte disse utfordringene?

Utvalgets oppgave er å vurdere hvordan det kan legges til rette for grønn omstilling og økt bearbeiding i Norge. Vurderingene skal ta utgangspunkt i at markedet stiller stadig større krav til bærekraft.

Utvalget skal levere sine anbefalinger innen 1. november 2021, og ledes av Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved Universitetet i Tromsø.

Praktisk informasjon:

Påmelding til det digitale innspillsmøtet sendes til natja-roine.ostebo@nfd.dep.no innen torsdag 2. september 2021. Nærmere informasjon gis til påmeldte.

Det vil også være mulig å komme med korte og poengterte skriftlig innspill (maks to sider). Fristen for dette er 10. september 2021. Innspill sendes til postmottak@nfd.dep.no og merkes med «Innspill til utvalg for grønn omstilling og økt bearbeiding i sjømatindustrien».

Back To Top