fbpx
skip to Main Content
Skøy og Ankenes side om side.

Nå er de gamle losskøytene kommet hjem

De gamle losskøytene Oksøy, Skøy, Ankenes og Dagmar er alle kommet hjem til Kristiansand. I mange år opererte skutene i lostjenesten i vår lokale og regionale skjærgård.

 

Det var et flott skue da de tre tidligere losskøytene Dagmar, Ankenes og Skøy (opprinnelig Oksøy) kom seilende inn til Bragdøya Dokk- og Fartøysenter, i forbindelse med markeringen av LOS-vesenets 300 års jubileum forleden.
– Samtlige er nå lokalisert i Kristiansand. Det er jo her de hører hjemme, mener Einar Øslebye, en av ildsjelene som er med og drifter Skøy.

Oksøy

Skuta Skøy het opprinnelig Oksøy og hadde losstasjon på Oksøy fyr frem til 1975. Den ble bygget av Emanuel Moen i Risør i 1960. I 1990 ble skuta utrangert av Kystverket, og overdradd gratis til Sjøvettkampanjen ved Kristiansand Sjøvettutvalg som opplæringsfartøy. Da losstasjonen ble flyttet fra Oksøy fyr og inn til Gravane i Kristiansand, ble skuta byttet ut.
– Skøy har hatt all sin tid på Oksøy fyr, og da Skøy ble byttet ut, ble den sporadisk brukt som reservebåt både i Kristiansand, Farsund og Flekkefjord frem til 1990, kunne Einar Øslebye fortelle under markeringen av LOS-vesenets 300 års jubileum forleden.

Skøy som opprinnelig het Oksøy da skuta var ny.

Skuta fikk etter hvert nytt navn, til LOS 23, og i 1996 gav Riksantikvaren skuta status som verneverdig skip, som det eneste ikke-modifiserte fartøy av denne typen. Årsaken til det er at båten er tilnærmet original, og fremstår slik den var da den ble bygd i 1960. At Riksantikvaren har vernet båten, innebærer at stiftelsen har fått midler til å holde båten vedlike og i god stand.
– I vinter ble det lagt nytt dekk på båten. Her på Bragdøya Dokk- og Fartøysenter, er det også kommet på plass nye svinerygger, blant annet, opplyser Einar Øslebye.

– Båten fremstår i veldig god stand, forteller Einar Øslebye.

I 2003 ble eierskapet overført til «Stiftelsen M/S Skøy» med formål å drive sjøvettarbeid i for ungdom i regi av Vis Sjøvett i Kristiansand, tidligere Kristiansand Sjøvettutvalg, som er sammensatt av Sjøspeidere, Kristiansand kommune, brannvesenet og politiet. Skuta er 14,26 meter lang, 4,63 meter bred, har en høyde på 10,24 meter og er på 22,43 BRT. I motorrommet står det en Volvo Penta 100 M som yter cirka 150 HK.

Ankenes

Ankenes het opprinnelig Songvår og hadde Ny-Hellesund som losstasjon.
– Som Skøy har også Ankenes en lang historie. Den ble bygget hos Kittelsen i Risør i 1960. Den kom til Ny-Hellesund samme år, og var stasjonert der i en fire års tid, innen den gikk nordover til Åsvær, en losstasjon litt nord for Mo i Rana i Nordland, kunne dagens eier og skiper, Pål Gilde, røpe under jubileumsarrangementet.

Pål Gilde som i dag eier Ankenes.

Da Songvår kom til Mo i Rana fikk den nytt navn som Åsvær. Derfra gikk Ankenes videre nordover og var losskute i både Løddingen og senere Andenæs. Etter hvert ble den tatt ut av losstjensten, og gikk som havnebåt i Harstad for Kystverket. På 1990-tallet ble Ankenes faset ut og kjøpt av en familie på Ankenes i Narvik. I den forbindelse ble også skipets navn endret.

Pål Gilde kjøpte båten i år 2000 og seilte den til Oslo hvor Gilde bodde. Båten er blitt oppgradert i flere faser, ble renovert og oppgradert i 2005/-06 hos Risør Båtbyggeri, og fremstår ikke som hundre prosent original. Skutesiden ble tatt, svineryggen ble forlenget, men utvendig fremstår båten som tilnærmet slik den så ut da den var ny. Senere er også lugar og salong blitt oppgradert.
Ankenes er 14,26 meter lang (nesten 47 fot) og noe over fire og en halv meter bred. Nå brukes Ankenes som hytte på sjøen, og i maskinrommet står det en Volvo Penta-motor.

Dagmar

Dagmar ble bygget i 1900 av båtbygger Nils Eriksen i Narviken i Nordfjorden ved Søndeled, i Risør. Den 36 fot lange skøyta var byggenummer 47, og ble bygget for los Martin Nilsen på Rauane ved Kragerø.
Dagmar er 11 meter lang, har en bruttotonnasje på 13,5 BTA. I 1912 ble losskøyta solgt til Flekkerøy Loslag, der den var i tjeneste frem til 1934. Den ble da overtatt av los Tønnes Kristian Thorsen på Flekkerøy, som benyttet den i fiske frem til 1957, i følge Sigbjørn Ubostad.

Dagmar.

Ved hans død i 1958 arvet hans tre sønner Thoralf, Lauritz og Kay båten. De solgte den i 1959 videre til los Harald Palmqvist i Göteborg, som utførte omfattende restaureringsarbeider på fartøyet.
I begynnelsen av 1980-årene ble losskøyta kjøpt tilbake til Norge av Ingeborg N. og Sigurd U. Bjørnstad i Oslo, som benyttet den som lystfartøy inntil 1993. «Dagmar» fikk installert en 10 HK Grei i 1908. Da Palmqvist overtok båten ble motoren fjernet og skøyta seilt uten motor frem til 1976. I dag er det installert en 31 HK Solé diesel.

Det var Bragdøya Kystlag som søkte om midler til kjøp av båten. I 1993 kom Dagmar tilbake til sin hjemmehavn. I dag er den i Bragdøya kystlags eie. «Dagmar» ble i 1993 overtatt av Stiftelsen «Dagmar Los» i Kristiansand, og det var i 1999 Dagmar ble overtatt av Bragdøya Kystlag i Kristiansand.
– I dag bruker vi Dagmar til ulike medlemsaktiviteter, og vi har også en del kommersielle oppdrag, som for eksempel til filming og fotografering. Dagmar fremstår i god stand, og vi fikk på plass en ny furumast i fjor, sier Ubostad.

– Kristiansand kommune bevilget penger til kjøp av skøyta i desember 1992. Takket være havnevesenet, private og næringsliv, ble det samlet inn 400.000 kroner som gjorde at Dagmar kunne kjøpes hjem, berettet Sigbjørn Ubostad.

 

Back To Top