fbpx
skip to Main Content

Starter opp basketball for unge i Søgne

– Tilbudet er for alle som ønsker. Det er lav terskel for å delta, sier Gustav Steimler i Søgne og Mandal Basketballklubb som nå starter opp et tilbud for barn i aldersgruppen født i periode 2009-2011.

Pandemiutviklingen gjør at Søgne & Mandal Basketballklubb nå kan lansere en idé Steimler & co har gått svanger med en stund, nemlig å få i gang et tilbud for barn i alderen 10-12 år i Søgne.
– Vi legger stor vekt på at alle skal få delta, at alle skal ha det moro, og at alle kan kjenne seg inkludert og en del av gruppen, fremholder Steimler.

Treningstid på Rosseland skole
De har søkt om å få treningstid, og det har de fått, nærmere bestemt halvannen time hver torsdag i gymsalen på Rosseland skole. Gutav Steimler, som i tillegg til å være leder av klubben, fungerer også som trener for barn og unge som ønsker å spille basketball.
Han har lang fartstid i basketmiljøet lokalt. Han kom med i 2011 etter å ha blitt invitert med av Sturla Ertzeid. Steimler, som den gang spilte aktivt i Kristiansand Pirates, var ikke vond å be.

Slo sammen klubbene
Den gangen var klubbene splittet, Mandal hadde sin klubb, og Søgne hadde sin klubb.
– Vi var en vennegjeng som spilte sammen, og stortrivdes med det. Forholdet med naboen i vest var strålende, og de to klubbene møttes flere ganger til treningskamper. I Søgne var det etter hvert mange som falt fra på grunn av jobb og utdannelse andre plasser i landet, og utviklingen var følgelig ikke den samme i Søgne som i Mandal. Da klubben i Mandal manglet en leder, foreslo jeg å slå sammen klubbene, forteller han. Forslaget ble vedtatt på årsmøtet i 2012, og arbeidet med å systematisere det hele på en god måte ble innledet.

Fenomenal vekst
De senere årene har Mandal hatt en fenomenal vekst. Fra 23 medlemmer i 2019 teller nå klubben 71 medlemmer. Alle er i Mandal. Målet er at klubben kan få til noe tilsvarende i Søgne. I våres loddet han stemningen for å se om det var mulig å få startet opp et godt tilbud i Søgne. Foreldre til fire barn stilte seg positive til å være med og bidra. Etter hvert er flere kommet til. Nå er det åtte barn som ønsker å delta på det nystartede laget. Håpet er at det skal komme mange flere til.
– Vi har sett det før, faktisk ganske ofte, at når noen begynner, får de ganske kjapt med en venn til på en trening, mye fordi basket er en idrett som passer for alle, sier Steimler.

Viktig at foreldrene er med
Betydningen av å ha engasjerte foreldre med, kan ikke fremholdes sterkt nok.
– For å skape et godt miljø og sikre at foreldrene følges opp, legger vi opp til å gjennomføre både trener- og dommerkurs. Når foreldre er med, blir engasjementet større, og miljøet enda bedre, ettersom vi vet at de unge setter stor pris på at foreldrene bidrar, sier han.Går det som historien ofte har vist, er målet å øke antall lag, og for flere aldersgrupper etter hvert.

– Det viktige er å komme i gang, og å utvikle et miljø som kan bidra til at nivået blir godt.

Har du et barn som kunne tenke seg å være med, eller sågar at du som voksen kunne gjøre en innsats, kan en melding sendes til Gustav Steimler på Søgne og Mandal Basketballklubbs Facebook-side, eller Instagram, på tlf. 97 97 94 04, eller på epost gustav@sorcup.no.

Back To Top