fbpx
skip to Main Content
Illustrasjon

Togtilbudet på Sørlandet bittelitt bedre

Fakta: Kunngjorte forbedringer på Sørlandsbanen
  • En ekstra avgang i hver retning på Arendalsbanen mellom Arendal og Nelaug (etablert i august i år)
  • Etablering av totimers frekvens for fjerntogene på strekningen Oslo-Kristiansand–Stavanger
  • Go-Ahead Nordic vurderer ekspressavganger om morgenen på strekningene Kristiansand–Oslo og Kristiansand–Stavanger for å redusere reisetiden mellom storbyene. Eventuell endring av stoppmønster vil skje i dialog med berørte fylkeskommuner

I disse dager ruller Samferdselsdepartementet ut en jernbanereform som skal forbedre rutetilbudet og gjøre at flere passasjerer tar toget. Arendal og Kristiansand vil oppleve en ørliten forbedring.

 

Ett av hovedmålene med jernbanereformen er å tilby et bedre togtilbud, slik at flere reisende kan velge å ta toget. Frem til desember 2022 skal Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog skal etter planen sette opp om lag 250 nye avganger i uka, hvilket vil si om lag 35 nye avganger i snitt per dag.
– Dette er avganger som togselskapene selv har initiert i konkurransene om trafikkpakkene, og viser at operatørene legger seg i selen for å tiltrekke seg flere passasjerer og er helt i tråd med intensjonen med reformen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Oppfyller minimumskrav

I konkurransene om trafikkpakkene 1, 2 og 3 definerte Jernbanedirektoratet minimumskrav til rutetilbudet. Disse kravene var i all hovedsak identisk med rutetilbudet som ble kjørt før konkurransene. I de tre konkurranserundene la Jernbanedirektoratet stor vekt på togselskapenes planer for videreutvikling av rutetilbudet utover minimumskravene. Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog har forpliktet seg til å forbedre togtilbudet på de fleste strekninger. For trafikkpakke 2, som SJ Norge driver, har Jernbanedirektoratet i tillegg sikret seg opsjoner på forbedringer i togtilbudet.

Flesteparten av de 250 nye avgangene kommer fra ruteterminskiftet 12. desember i år, mens noen få nye avganger settes opp fra ruteterminskiftet 11. desember 2022. Tilbudsforbedringene kommer i første omgang på lokaltogstrekningene. Enkelte av avgangene er allerede etablert fra august måned.

 

 

 

Back To Top