fbpx
skip to Main Content

– For deg som både vil kutte utslipp og ha fortsatt vekst i næringslivet

Dette er et meningsinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspunkter i saken. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt i sin helhet.

Årets valg er et klimavalg, og du avgjør. Venstre mener det er mulig å løse klimakrisa. Det er førsteprioritet, men vi må ha noe å leve av etter olja. Da må vi være på lag med næringslivet, for frihet og muligheter for alle.
Venstre vil ikke bare ta Norge ut av oljealderen. Vi skal ta landet inn i fornybaralderen, og bidra til å skape nye, grønne jobber. Vi får ikke grønn omstilling med røde tall. Venstre vil ha en lønnsom løsning på klimakrisen.

Klimaet kjenner ingen landegrenser. Vi mener at vi ikke kan løse klimakrisa uten et sterkt og forpliktende europeisk samarbeid. Vi trenger også EØS-avtalen for fortsatt tilgang på vårt største eksportmarked.
Det skal lønne seg å velge miljøvennlig – for folk og næringsliv. Venstre vil beholde el-bilfordelene, gjøre buss, tog og bane billigere, og gjøre det mer attraktivt å investere i nye, grønne bedrifter.

For å vinne klimakampen, er kunnskap avgjørende. Alle barn skal ha kvalifiserte lærere, slik at de kan fullføre skolen og like muligheter til å lykkes.
Venstre prioriterer dem som trenger det mest. Familiene med dårligst råd bør få barnehage og SFO gratis. Mennesker som sliter med rus må få hjelp, ikke straff. Vi løfter dem som sitter nederst ved bordet.

Ved å kutte utslipp, styrke skolen, skape jobber og hjelpe dem som sliter mest skal vi inn i ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle. Da trengs et sterkt Venstre. Din stemme betyr en forskjell.

Back To Top