fbpx
skip to Main Content

Kulturstreiken trappes opp

Står direktørene på sitt, trappes streiken kraftig opp fra 1. oktober.

 

30. september blir det tvungen mekling i kulturstreiken. Da har konflikt vart i fire uker. Fører ikke meklingen fram til et resultat, blir streiken trappet kraftig opp. Da går 249 nye kulturansatte ut i streik.
På Sørlandet er det 58 kulturansatte ved Kilden Teater- og Konserthus som går ut i streik den 1. oktober, og 26 som trapper opp streiken. Det er 59 ved Kristiansand Symfoniorkester som går ut i streik og 35 som trapper opp.
– Vi håper alltid på en løsning, og jobber for å få arbeidsgiverne til å gå inn reelle forhandlinger om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser. Vi har løsningen, men arbeidsgiverne nekter å lytte, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Krever livsvarig og kjønnsnøytral pensjon

Creo, Fagforbundet og NTL krever ikke noe annet eller mer enn det vi ble lovet; en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon. I en felles forhandlingsprotokoll fra 2016 står løftet fra arbeidsgiver svart på hvitt. Det vi avtalte var at vi skulle finne frem til en løsning som sikret livsvarighet og kjønnsnøytralitet.
– Arbeidsgiverne har etter at protokollen ble undertegnet, hverken vist vilje til å samarbeide, forhandle, eller oppfylle dette løftet, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Det er ingenting vi heller vil enn å gi publikum kulturopplevelser igjen, men mener samtidig det er verdt å kjempe for rettferdige pensjonsytelser.
– Vi håper arbeidsgiverne snart innser at de må holde løftene de har gitt. For oss er like pensjonsutbetalinger til kvinner og menn en selvfølge. Det burde det være for direktørene i kulturinstitusjonene også, sier Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder. Vi minner om at ordningen vi hadde ivaretok alle disse elementene.

– Vi har tatt ansvar. Vi har blitt med på et spleiselag med den midlertidige pensjonsordningen. Vi har gitt mye for at kultursektoren skal ha god økonomi, og et rikt og godt tilbud til innbyggerne. Nå forventer vi at arbeidsgiverne kjenner sin besøkelsestid, og bidrar til å finne en god, permanent løsning, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Kostnaden til hybridpensjon er i hovedsak knyttet til kvinnetillegget som vil utgjøre om lag 0,5 prosent i kultursektoren. I tillegg kommer noen administrative kostnader.
– Dette er fullt ut håndterbart for virksomhetene, likevel nekter arbeidsgiverne å innfri løftet sitt.

Back To Top