fbpx
skip to Main Content

Ønsker alternativer til taksameter

– Vi ønsker en seriøs drosjenæring, som er trygg for passasjer og sjåfør, som sikrer sjåførene riktig pris for tjenesten og som rapporterer riktig til skattemyndighetene. Derfor ønsker regjeringen å legge til rette for nye tekniske løsninger som alternativ og supplement til taksameter i drosje, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sendte fredag ut på høring forslag til endringer i flere regelverk som skal gjøre det mulig å bruke alternative løsninger til taksameter i drosje. Forslaget er en oppfølgning av tidligere høring fra 2020, og er en videreutvikling av det tidligere forslaget.
– Ny teknologi i drosjenæringen kan gi bedre løsninger for alle parter. Da er det viktig at vi oppdaterer regelverket, slik at disse løsningene kan tas i bruk. Forslagene til endringer gir kundene større valgfrihet, men i tillegg får næringsaktører nøytrale regler å forholde seg til, uavhengig av om de velger å bruke en fastmontert enhet eller en heldigital løsning, sier næringsminister Iselin Nybø.

Foreslår teknologinøytrale krav

For å kunne legge til rette for nye tekniske løsninger, foreslås det å fastsette funksjonelle krav til kontrollutrustninger som skal gjelde uavhengig av hvilken type kontrollutrustning man bruker.
– Nøytrale krav til funksjon i stedet for krav til type kontrollutrustning, vil gi bedre konkurranse i næringen, lavere etableringsbarrierer og åpne for tjenester og løsninger som kundene etterspør og nye aktører ønsker å tilby, sier Hareide.

Bedre kontroll

Forslaget innebærer at alle drosjeløyvehavere skal bruke kontrollutrustning, og åpner for to typer løsninger. Den ene løsningen er kontrollutrustning med en fastmontert enhet i kjøretøyet, som for eksempel et taksameter. Den andre løsningen er kontrollutrustning uten fastmontert enhet i kjøretøyet, som forutsetter at kundene har en motsvarende applikasjon på sin digitale enhet. Begge løsningene skal sikre riktig beregning av pris, riktig innrapportering til skattemyndighetene og at sikkerheten for passasjer og sjåfør blir ivaretatt.
Forslaget er en oppfølging av vedtak Stortinget har gjort i forbindelse med innføring av nye lover og regler for drosjenæringen, og regjeringen har tidligere varslet at det pågår et arbeid med å se på alternativer til taksameter. Det blir opp til ny regjering hvordan dette håndteres videre.

Høringsfrist er 22. desember 2021.

Back To Top