fbpx
skip to Main Content
Stein Malkenes og Torbjørn Lindseth fra Motvind Norge overrakte kopi av brevet til riksrevisjonen til Henrik Glette som er kommunikasjonsdirektør i Statnett.

– Statnetts rolle i kraftforsyningen må granskes

Dette er et meningsinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspunkter i saken. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt i sin helhet.

Fredag ble den nye sjøkabelen til England tatt i bruk. Motvind Norge har markert sin motstand mot de senere års unødvendige bygging av stadig flere utenlandskabler. Kablene er bygd av Statnett, og markeringen foregikk utenfor Statnetts kontorer i Nydalen i Oslo. Motvind Norge og Industriaksjonen har fredag sendt brev der vi ber Riksrevisjonen foreta en full gjennomgang av Statnetts rolle i den store utbyggingen av nye utenlandsforbindelser siden Statnett ble opprettet 1.1.1991. Stein Malkenes daglig leder i Motvind Norge overrakte kopi av brev til Henrik Glette som er kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Ingen av utenlandsforbindelsene som er bygd etter at sjøkabelen Skagerak 3 til Danmark ble tatt i bruk i 1993, er nødvendige for at Norge skal ha full forsyningssikkerhet. Dette gjelder en 4. kabel til Danmark, én til Nederland, én til Tyskland og den som nå tas i bruk til England. Hovedeffekten av kablene er at de importerer Europas tradisjonelt høyere strømpriser, og gjør at den konkurransefordelen som lave strømpriser har gitt oss i Norge gradvis blir mindre og mindre.

De stigende strømprisene vi nå opplever, og som er et resultat av kablene, vil også gi stort press på naturen og økt naturtap. De vil øke presset for å tillate utbygging av mer vindkraft i det vi har igjen av verdifull natur i alle deler av landet. I tillegg ser vi økt effektkjøring i regulerte vassdrag og dramatisk nedtapping av magasiner som gir store økologiske konsekvenser.

Motvind Norge og Industriaksjonen krever at våre myndigheter snarest går grundig inn i all muligheter til å ta kontroll over produksjon og distribusjon av kraft på en måte som tjener samfunn og natur samlet, og ikke ut fra hva som tjener en kommersiell kraftbransje. Det er på tide med en full gjennomgang av energipolitikken. I den sammenhengen er det positivt at Arbeiderpartiet har programfestet å nedsette en Energikommisjon når ny regjering tiltrer. For å sikre en prosess og resultat bygd på bærekraftprinsippene, bør kommisjonens sammensetning reflektere frivillig sektor samt naturkompetanse.

Back To Top