fbpx
skip to Main Content

Landsmøte i Norges Blindeforbund: Mye spennende på gang

På Hurdal syns- og mestringssenter er delegater fra hele landet samlet til Norges Blindeforbunds landsmøte 2021.

Under åpningen torsdag var det hilsninger fra statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide. Begge framsnakket Blindeforbundets engasjement, profesjonalitet og kunnskap. Det gjør oss stolte. Som organisasjon for synshemmede jobber vi for at alle synshemmede i alle aldre skal få en bedre hverdag og kunne delta i arbeidslivet og samfunnslivet generelt, enten de er medlem eller ikke.

I Norge er det over 300 000 personer med synshemminger. Mange av disse er avhengig av hjelpemiddel, tilrettelagt transport (TT) og universell utforming både fysisk og digitalt. Lover og regler som hjelper alle mennesker i samfunnet kommer ikke av seg selv. Organisasjonslivet i Norge er viktige pådrivere for samfunnsutviklingen. For Blindeforbundets del er TT-ordningen en stor seier som svært mange andre enn våre medlemmer nyter godt av. Det samme gjelder arbeidet med universell utforming. Du kjenner kanskje noen som har TT-kort?

Alt dette arbeidet koster. Ikke bare å få gjennomslag for saker, men og sikre at tidligere vedtak blir med inn i nye regjeringer. Lover og regler kan endres med ett pennestrøk, noe saken om brillestøtte til barn har vist. Organisasjonslivet er derfor avhengig av medlemmer som bidrar i organisasjonene. Bare slik har organisasjonene legitimiteten som trengs for å fremme saker opp mot styresmaktene. Så meld deg inn i en organisasjon du identifiserer deg med, slik at de har ressurser til å jobbe opp mot styresmaktene lokalt og nasjonalt.

Hvert fylkeslag i Blindeforbundet har en daglig leder. Denne helgen bor vi daglige ledere på Hurdalsjøen hotell, tilfeldigvis der Norges nye regjering blir meislet ut. Blindeforbundet er virkelig til stede der det skjer. Det er veldig spennende å høre hva både pressen og politikere hvisker om i gangene.

Vi er sikre på at vårt arbeid opp mot den nye regjeringen vil gi oss hilsninger også fra vår nye statsminister Jonas Gahr Støre på neste landsmøte. Vi skal også se til at den nye regjeringen tar oss på alvor slik at vi sammen driver frem positiv samfunnsutvikling for alle. Bli med, du også.

Back To Top